Skip to content
Fotocredit: PR

Wassenaars Sportcontact bestaat 70 jaar

Wassenaars Sportcontact
4 februari 20242 minute read

Het Wassenaars Sportcontact (WSC) is ruim 70 jaar geleden opgericht en heeft als doel de samenwerking tussen de Wassenaarse sportverenigingen te bevorderen. Tot de jaren 70 van de vorige eeuw was het WSC de organisator van de jaarlijkse Wassenaarse sportdag waar alle verenigingen present waren. Langzaam groeide in deze jaren de band met de gemeente om als intermediair te fungeren.

Inmiddels zijn 19 Wassenaarse sportverenigingen lid van het WSC. Al deze verenigingen zijn statutair in Wassenaar gevestigd en aangesloten bij een nationale sportbond.

Regelmatig wordt er een vergadering uitgeschreven door het bestuur. Doel is niet alleen een financiële verantwoording en het bespreken van de problematiek waar de verschillende verenigingen mee te maken hebben, maar vooral ook het ‘netwerken’. Onderling tussen de verenigingen, als ook met de politiek. Sport en bewegen is immers van groot belang voor de Wassenaarse ingezetenen. Lid worden van een sportvereniging, gezamenlijk sport beoefenen, vrijwilligerswerk doen, allemaal belangrijke bouwstenen voor een gezond leven.

Belangrijke zaken die besproken worden zijn het accommodatie- en subsidiebeleid, maar ook projecten die met subsidie van de Rijksoverheid worden gesteund zoals in het verleden het project “Hart voor sport” (bevorderen bewegen bij de schooljeugd) en het project  “Actief leven”, eenzelfde doelstelling maar dan gericht op 55+’ers.

Zoals ook eerder in de jaren 70 bij de bouw van Sporthal de Schulpwei is het WSC ook nu nauw betrokken geweest bij het onderzoeken naar de mogelijkheid voor de bouw van de nieuwe sporthal, die 1 april wordt geopend.

Bestuurlijk zijn er veranderingen binnen het WSC. Er wordt momenteel een nieuw bestuur geformeerd met vertegenwoordigers van zaal-, veld- en natte sporten. Voor het nieuwe bestuur ligt er een behoorlijke taak te wachten, de ambitie van het WSC is om een brugfunctie te vervullen tussen sportverenigingen, scholen, het jeugd- en jongerenwerk, belangenverenigingen van ouderen en de Wassenaarse Vrijwilligerscentrale.
Nieuwe overlegstructuren worden bedacht waarin sportvertegenwoordigers, Gemeente en organisaties zoals Fit in Wassenaar aan één tafel komen te zitten. 

Om het 70-jarig bestaan luister bij te zetten, organiseert het WSC op vrijdag 9 februari a.s. een netwerkbijeenkomst in Bar ’t Ruime Sop. Vanaf 18.00 uur zijn alle bestuursleden van de in Wassenaar gevestigde Sportaanbieders welkom, vooral ook bestuurders van (nog) niet- aangesloten verenigingen! Wethouder Van Doeveren zal die avond het Sportbeleid nader toelichten.

Bent u sportbestuurder en wilt u erbij zijn: meld u aan via een mailtje naar wsc2024@ziggo.nl.

Tags

70 jaarJublleumSamenwerkingWassenaarWassenaars SportcontactWassenaarse sportverenigingen
Gerelateerde artikelen
Back To Top