Skip to content

HartvoorWassenaar: De coalitie en geloofwaardigheid

19 februari 20243 minute read

Er is veel te doen over de Schouwweg-noord. Kantje boord werd het voorstel aangenomen om de Schouwweg-noord in te richten als 30 km/uur straat. De Schouwweg en de riolering zijn aan vervanging toe. Nu harder dan 30 km/u er over rijden en je gebit ligt op de passagiersstoel. Toch hebben we tegen gestemd. Terwijl we vóór vervanging zijn. De reden dat we tegen hebben gestemd is dat we ronduit ontstemd zijn dat het vrij liggende fietspad wordt opgeheven.

Belangrijke fietsweg

Voor fietsers is de Schouwweg een belangrijke verbinding. Veel kinderen en ouderen kunnen binnenkort niet meer over het fietspad, maar moeten over een smalle en drukke weg. Er ligt een school. Wij vinden het onverantwoordelijk dat dit perfecte fietspad wordt opgeheven. Voor een beperkt aantal (6-8) parkeerplaatsen. En de sloop kost ook nog eens € 200.000 extra.

De coalitie betoogt dat ruime participatie heeft plaatsgevonden. De gebruikers van het fietspad is niets gevraagd. Buiten een beperkt aantal inwoners van de Schouwweg-noord is verder ook niemand iets gevraagd.

Petitie

Een klein team bezorgde buurtgenoten (onder wie onze fractiegenote Francoise van Leeuwen) heeft een petitie opgestart. De petitie bepleitte het fietspad NIET te verwijderen. Binnen een paar weken hebben 2200 Wassenaarders de petitie ondertekend. Bij de gemeenteraadsverkiezingen is de opkomst ruim 10.000. Dus een onverwacht en bijzonder groot aantal Wassenaarders.

In de raad

De coalitie (VVD,CDA,D66,PvdA,DLW) heeft in het coalitie akkoord, afgesloten een jaar geleden, gesteld dat in Wassenaar geen enkel bestaand fietspad zou worden weggehaald. Hun eerste besluit is om een belangrijk fietspad wel te verwijderen. Je krijgt daardoor serieuze vragen over de geloofwaardigheid van deze coalitie. Welke volgende gekke besluiten gaan we zien?

Ondertussen wilde een deel van de raad het project een paar weken uitstellen. Overleg met belanghebbenden moest eerst plaatsvinden. De vertegenwoordiger van 2200 ondertekenaars van de petitie kreeg letterlijk 7 minuten om iets te zeggen. Alternatieven werden niet besproken en de risico’s voor fietsers ook niet. En uiteraard willen ze het fietspad toch verwijderen. Ondanks de participatie van 2200 Wassenaarders.

Toch zullen we nog een poging ondernemen om het fietspad te behouden. De fietsersbond is ook tegen verwijderen.

HartvoorWassenaar

De coalitie (VVD,CDA,D66,PvdA,DLW) heeft de kleinst mogelijke meerderheid. Zij houden elkaar angstig vast, bang om die minimale meerderheid te verliezen. Dat betekent dat veel concessies aan elkaar moeten worden gedaan en heel vreemde beslissingen worden genomen. Dit is geen goed bestuur.

HartvoorWassenaar heeft een ander beeld van hoe je mét en vóór de Wassenaarders moet besturen. Wij vragen ons altijd af: wil de Wassenaarder dit, is het goed voor Wassenaar en is het goed voor de Wassenaarder. HartvoorWassenaar doet dit echt anders en beter. Dan pas doe je iets voor de Waarde van Wassenaar. Dat is verantwoordelijkheid nemen.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top