Skip to content

Voorlopig nog geen besluit Warenar

De Vrienden van Wassenaar
5 april 20242 minute read

De Vrienden hebben altijd een bijzondere interesse gehad voor de Warenar. De theater- en dorpshuisfunctie zijn essentieel voor een bruisend dorp als het onze. Ooit was er sprake van plannen om de Warenar te sluiten. Wij hebben daar toen tegen gestreden en zijn een petitie gestart voor behoud van de Warenar. Inmiddels lijkt het voortbestaan niet meer ter discussie te staan en is het wachten op een besluit over renovatie en inrichting van het gebouw.

In het coalitieakkoord van dit college staat de wens om een nieuw onderzoek te starten naar het optimale sociale en culturele gebruik van de Warenar. Door de renovatie van de binnenkant van het raadhuis de Paauw, is het ook nodig om een nieuwe plek te vinden voor het brandweermuseum en zijn collectie en daarbij wordt gekeken naar de Warenar. In het kader van dit onderzoek zijn onder meer gesprekken gevoerd met Stichting Beheer Warenar. Die overigens alle complimenten verdient voor de wijze waarop zij erin slagen het gebouw open te houden voor allerlei activiteiten.

Of het brandweermuseum in de Warenar kan worden ondergebracht is onzeker. Voor het zware materieel in de collectie zijn aanpassingen van vloerconstructies noodzakelijk. Het is ook de vraag of er voldoende ruimte is en of een museumfunctie past in de business case voor het gehele gebouw. Denk hierbij aan afwijkende openingstijden en beschikbaarheid van personeel. Ook zijn de onderhandelingen met de kerk over de verlenging van de erfpacht nog niet afgerond. 

Aanvankelijk was de verwachting dat voor aankomende zomer de eerste onderzoeksresultaten aan de Raad en bewoners zouden worden aangeboden. Echter met het verschijnen van Informatiebrief 023 op 12 maart werd duidelijk dat het onderzoek tot najaar 2024 zal gaan duren. Ondertussen is er wel een bedrag voor dit jaar op de begroting gereserveerd voor noodzakelijk onderhoud.

De Vrienden begrijpen dat een gedegen onderzoek nodig is, maar wij zien ook dat dit dossier zich maar blijft voortslepen. Diverse malen is gebleken dat de gekozen optie uiteindelijk toch niet haalbaar was. De Vrienden gaan ervan uit dat dit onderzoek tot een uitvoerbaar voorstel leidt en tot een besluit in 2024 over de herinrichting van het gebouw, waarbij de theater- en dorpshuisfunctie voorop staan.

Tags

De Vrienden van WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top