Skip to content

Lokaal Wassenaar onderzoekt school locatie

20 april 20242 minute read

Lokaal Wassenaar heeft het initiatief genomen om een uitgebreide vergelijking te maken  betreffende de mogelijke locaties van de nieuwe fusie school St. Jozef / St. Jan Baptist. Het college wil deze school laten bouwen in het Huijbregtse park.

Dit park is echter onderdeel van het gemeentelijk monument Wethouder Huijbregtse school. 

Tevens is de bestemming van het Huijbregtse park “groen” en is er zonder wijziging van het bestemming geen nieuwbouw mogelijk. In de structuurvisie van Wassenaar staat daarnaast dat er geen sprake van “verdichting” (lees extra bebouwing) mag zijn ten koste van het groen.

Bovendien ligt er nog een hoge druk gasleiding vlak in de buurt.

Tel daarbij op dat het nieuwe gezondheidscentrum in de oude Jozefkerk het twee na grootste centrum van Nederland gaat worden – met de bijbehorende grote verkeersdrukte – en het zal duidelijk zijn dat een school, met het vele halen en brengen van kinderen, daar niet bij gaat passen.

Ook is het nog maar de vraag of de nu al volop in gebruik zijnde gymzaal (Gymadora) de extra kinderen wel aan kan en er geen tweede gymzaal bij moet komen. (met dus nóg meer aantasting van het park)

Voldoende argumenten dus om in het Huijbregtse park geen nieuwe school te gaan bouwen. Zet de gemeente toch door, dan toont deze zich geen betrouwbare overheid door zich niet aan het eigen, vastgestelde beleid te houden. In zo’n geval is de kans heel groot dat het plan alsnog sneuvelt bij de Raad van State. Dan ben je èn 3 jaar verder èn zijn er vele onnodige kosten gemaakt.

Door onze voormalig wethouder Ruimtelijke Ordening Bart Boon is nader onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat de locatie van de St. Jozefschool het meest geschikt is als plek voor de nieuw te bouwen school. Er is voldoende ruimte, het is er veilig, er is allerlei infrastructuur die niet extra hoeft te worden aangelegd en – erg belangrijk – het is zonder meer mogelijk volgens het bestemmingsplan. Je kunt hier dus snel van start. 

Het vraagt wel aanpassing van de wegen, maar die worden in het kader van de invoering van 30 km/u toch al onder handen genomen. 

Lokaal Wassenaar heeft dus goede argumenten om voor de locatie St. Jozefschool te kiezen. Nu de coalitie nog….

Tags

GemeenteraadIngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top