Skip to content
Fotocredit: PR

Hoogbouwplannen ANWB-terrein; omwonenden en organisaties in beroep bij Raad van State

Comité Herontwikkeling ANWB-Clingendael
9 mei 20242 minute read

Op vrijdag 10 mei tekenen 72 bewoners van Den Haag beroep aan tegen het bestemmingsplan Residentie Parkzicht dat eerder dit jaar door de gemeenteraad Wassenaar is vastgesteld. Ook de Wijkvereniging Benoordenhout, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ’s-Gravenhage (AVN), de bewonersgroep ‘Van Alkemadelaan Veilig’ en de Tuinvereniging Clingendael gaan in beroep. Ruim 300 ‘vrienden en vriendinnen’, waaronder ook bezoekers van Park Clingendael, hebben inmiddels hun sympathie betuigd voor de actie ANWB Omlaag!

Het kan anders en beter!

Op het ANWB-terrein zijn woontorens van ruim 40 meter hoog gepland met daarin 425 woningen. Daarmee is door de projectontwikkelaar de maximale ruimte in oppervlakte en aantal woningen opgezocht. De bewoners in de omgeving zijn niet tegen woningbouw, maar dan anders en beter. Door meer te spreiden, minder hoog en kleiner te bouwen is het mogelijk om een aantrekkelijke nieuwe woonomgeving te realiseren. Plannen daarvoor zijn door de omwonenden eerder bij de Gemeente Wassenaar en bij de politiek neergelegd. Ze zijn echter nooit serieus genomen.

De toekomstige bewoners? Dat zijn wij!

Meer dan de helft van de mensen die interesse heeft getoond in de nieuwe woningen op het ANWBterrein komt uit het Benoordenhout. Ze wonen nu vaak in grote eengezinswoningen, terwijl de kinderen het huis al uit zijn. Bij vertrek naar een appartement ontstaat er woonruimte voor jonge gezinnen. Juist deze groep geïnteresseerde bewoners wil herontwikkeling die past bij het Benoordenhout. De wijk is een beschermd stadsgezicht en het oorspronkelijke ANWB-hoofdgebouw is een rijksmonument. Vlak naast park Clingendael passen woontorens niet. De oproep van de omwonenden is: bouw minder hoog, minder compact en met ruimte voor wijkvoorzieningen in de blijvende – want monumentale – gebouwen zoals de rotonde.

Voorkom vertraging

De omwonenden en organisaties die beroep aantekenen bij de Raad van State roepen de gemeente Wassenaar, de ANWB en de projectontwikkelaar ABB op om snel met de bewoners in gesprek te gaan over een beter plan. Bij het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de Plesmanweg is samen met de omwonenden een nieuw plan ontwikkeld dat wél op draagvlak van de omgeving kan rekenen.

Tags

ANWB locatieBeroepComite Herontwikkeling ANWB ClingendaelHoogbouwRaad van StateWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top