Skip to content
Fotocredit: Google Streetview

Ontwerpfase, de volgende stap

Roy Pillen, voorzitter bestuur SKOW
27 mei 20242 minute read

Wat vanaf 2016 een grote wens is van de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) kan in de Raadsvergadering van 4 juni a.s. worden omgezet in daadkracht. De Raad zal zich dan buigen over de voorkeurslocatie voor het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) in Wassenaar Noord. Op het Huibregtseveld zijn, na een grondige voorverkenning, twee voorkeursvarianten aangewezen. Het is nu, zoals in het gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan vastgelegd, aan de Raad te beslissen waar de nieuwe school wordt gebouwd.

Inrichtingsfase

Tijdens de laatste Cie. vergadering Fysieke Leefomgeving gaf verantwoordelijk wethouder Bloemendaal scherp de mate van invloed bij de verschillende processtappen weer. Die is per fase voor elke belanghebbende verschillend. Na het aanwijzen van de locatie wordt de rol van bouwheer, zoals die bij het SKOW ligt, prominent van belang. Zodra betrokkenen van de SKOW de architect geselecteerd hebben gaan we van inrichtings- naar ontwerpfase. Het zwaartepunt in verantwoordelijkheid verschuift dan van gemeente naar SKOW. Wel staat de gemeente nog aan de lat voor bijvoorbeeld de bestemmingsplanwijziging en is zij kader stellend bij de financiering.

Ontwerpfase

Zodra de ontwerpfase van start gaat, is het zaak de ‘functionele behoeften’ meer concreet te krijgen. Om in de gebruiksfase verrassingen te voorkomen is het zaak goed beeld te krijgen wat de verwachtingen zijn. Vanuit school, kinderen, ouders, toekomstig onderwijs en omwonenden. De voorwaarden zoals die vanuit de Cie. Fysieke Leefomgeving en de Raad zijn geformuleerd vormen daarbij een belangrijke ‘toetssteen’.

Volgende stap voor SKOW

Na 4 juni breekt er ook binnen het SKOW een spannende tijd aan. Stapsgewijs zal de bestaande samenwerking tussen de Jan Baptist- en Jozefschool verder worden verdiept. Daarmee komt een belangrijke wens, de 4 O’s (Onderwijs, Opvoeding, Opvang & Ontspanning) van de SKOW nog meer toekomstbestendig maken, binnen handbereik!

Roy Pillen, voorzitter bestuur SKOW

Tags

HuibregtseveldIntegraal KindcentrumOnderwijsSKOWVoorkeurslocatieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top