Skip to content

Informatie Valkenhorst

29 mei 20242 minute read

Deze week waren twee fractieleden van Lokaal Wassenaar aanwezig bij de Raad van State waar het beroep werd behandeld over Valkenhorst. De behandeling duurde de hele dag. We zijn de derde partij in grootte, maar er waren geen andere raadsleden van andere fracties aanwezig. Dat is jammer. De raad controleert het college of gemaakte afspraken met de gemeente Katwijk worden geëerbiedigd en vastgelegd.

We willen als gemeente in gesprek blijven met Katwijk, maar tegelijkertijd hebben we een beroep ingesteld. Dit “dwingt” Katwijk om ons serieus te nemen. Lokaal Wassenaar wil dat het college beide wegen gebruikt. Daarom verbaasde het ons ook zo dat het college aarzeling vertoonde bij het indienen van een antwoord (repliek) op het verweer van Katwijk. Het verloop van deze hele kwestie maakt dat de controlerende taak van de raad wordt bemoeilijkt.

Zo is de Nota van uitgangspunten van Katwijk niet met de hele raad gedeeld; zeker niet tijdig. Pas op het moment dat de kaarten al geschud bleken, kon de raad de stukken inzien, maar er niet over praten, want het college had deze geheim verklaard.

Aankomende dinsdag zullen wij door een agenderingsverzoek het dossier Valkenhorst op de agenda proberen te zetten. Doel is een stand van zaken te krijgen. Dan kunnen wij gezamenlijk verder met het behartigen van de belangen van Wassenaar.

Jeroen Gankema, fractievoorzitter Lokaal Wassenaar

Tags

Lokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top