Skip to content
Fotocredit: Sleutelstad.nl

Streekomroep Unity-Sleutelstad vraagt regiogemeenten om financiële steun

30 mei 20242 minute read

Het bestuur van streekomroep ‘Unity, met het nieuws van Sleutelstad’ doet een dringende oproep aan de regiogemeenten om financiële steun. Dat meldt het Leidsch Dagblad. In een poging om de vooralsnog mislukte samenwerking tussen Unity en Sleutelstad te repareren zonder personeel te hoeven ontslaan, vraagt de omroep een extra bijdrage van een halve ton van de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.

De oproep volgt op een turbulent jaar voor de gefuseerde omroep. Het conflict kwam aan het licht toen het bestuur besloot de Leidse studio van Sleutelstad te sluiten ten gunste van de studio van Unity in Leiderdorp. Dit besluit leidde tot een escalerende situatie waarbij Sleutelstad-directeur Chris de Waard een brief stuurde naar het bestuur waarin hij schreef dat van Unity af wilde. Dit resulteerde in zijn schorsing en een staking van het Sleutelstadpersoneel.

Om de situatie te redden, stelde een verkenner van de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) een herstelplan voor, dat inmiddels is goedgekeurd door beide partijen en in werking is gesteld. Dit plan omvat de aanstelling van een onafhankelijk interim-directeur voor een periode van vier maanden, die moet toezien op het herstel van vertrouwen en de toekomstige inrichting van de streekomroep.

De uitvoering van het reddingsplan en de bemiddeling hebben tot nu toe aanzienlijke kosten met zich meegebracht, geschat op 50.000 euro. Het stichtingsbestuur benadrukt dat deze onvoorziene kosten het financieel voortbestaan van de streekomroep bedreigen. De gemeenten zijn daarom verzocht om deze kosten te dekken om te voorkomen dat er moet worden gekort op het personeel.

De oproep is gedaan aan alle betrokken regiogemeenten, met uitzondering van Leiden, die al eerder 100.000 euro extra had toegezegd. Echter, dat is op voorwaarde dat het geld niet wordt gebruikt om het conflict tussen Sleutelstad en Unity op te lossen.

Of de gemeenten gehoor zullen geven aan deze oproep, zal de komende tijd blijken.

Bron: Leidsch Dagblad

Tags

FusieperikelenLokale omroep WassenaarMislukte samenwerkingSleutelstadStreekomroepUnityWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top