Skip to content

Dinsdagavond vergadering gemeenteraad

3 juni 202451 second read

Op dinsdag 4 juni vergadert de gemeenteraad in Raadhuis De Paauw. De vergadering start om 19:30 uur. Op de agenda staat onder andere:

 • Beëdiging voorzitter rekenkamer
 • Zienswijze op de begroting 2025 van de Omgevingsdienst Haaglanden
 • Beschikbaar stellen van cofinanciering voor het verkrijgen van  een gebiedsgerichte ontheffing natuurvriendelijk isoleren
 • Nota bodembeheer 2023
 • Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Nota reserves en voorzieningen versie juni 2024
 • Nota waarderen en afschrijven vaste activa versie juni 2024
 • 6e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • Ontslag commissielid
 • Weigering Verklaring van geen bedenkingen voor de ontwikkeling van een nieuwe woning achterop het perceel van Rijksstraatweg 785
 • Aanpassen Verordening Fractieondersteuning
 • Vaststellen definitieve locatie SKOW
 • Startnotitie Visie Economie
 • Zienswijze Begroting 2025 GR KDB
 • Startnotitie Sportvisie
 • Beleidsplan Sociaal Domein Wassenaar 

Inspreken en vergadering volgen

Wilt u inspreken? Neem dan voor maandag 3 juni, 12:00 uur contact op met de griffie via griffie@wassenaar.nl. U kunt de vergadering live bijwonen op Raadhuis De Paauw. Ook kunt u de vergadering online volgen via de website van de gemeenteraad

Tags

GemeenteGemeenteraadRaadsvergaderingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top