Skip to content

Hart voor Wassenaar: Veiligheid en retoriek

12 juni 20242 minute read

Ook in de Wassenaarse politiek wordt de retoriek steeds meer toegepast. Retoriek staat voor hol en bombastisch taalgebruik. Er wordt veel gesproken, maar weinig gezegd. Vaak maken clichés deel uit van een verhaal dat moet overtuigen.

Maar het klinkt wel leuk. Het is vooral wervend bedoeld en het moet de beeldvorming helpen. Uiteraard in het voordeel van de spreker.

Gevolgen

Maar wanneer het veel gebruikt wordt leidt het tot vermindering van geloofwaardigheid en tot wantrouwen en frustratie. We horen te vaak: Ze zeggen maar wat, maar er gebeurt niets. En nog maar 56% van de mensen gaat naar de stembus.

Voorbeelden

We kennen wat voorbeelden: We willen binnen 5 jaar als gemeente de leukste werkgever voor ambtenaren zijn. Klinkt goed. Dat moet dan wel waargemaakt worden. En als je dat niet doet, is het probleem een paar jaar later nog veel groter.

Maar echt zorgwekkend vinden we hoe er gesproken wordt over de verkeersveiligheid in ons dorp. Er zijn partijen die roepen dat ze verkeersveiligheid, en dan vooral voor jonge en oudere fietsers, bovenaan op de lijst hebben staan. Wordt daar dan ook naar gehandeld?

Verkeersveiligheid

Het stoort ons dat partijen zeggen dat ze verkeersveiligheid op de allereerste plaats hebben staan, om vervolgens het vrij liggende fietspad op de Schouwweg te verwijderen. Terwijl 2200 mensen de petitie tegen het weghalen hebben ondertekend.

Beslissingen over een veiliger inrichting van het Wassenaarse wegennet (wegcategorisering) worden uitgesteld. Omdat men het onderling in de coalitie niet eens is.

Het uitstel wordt betaald met een burgerberaad dat € 200.000 kost.

Het zijn ook dezelfde partijen (VVD,CDA,D66,PvdA,DLW) die tegen het voorstel van HartvoorWassenaar hebben gestemd om een zebra-oversteekplaats neer te leggen bij de Montessori school. En deze partijen hebben ook gestemd tegen het verlenen van voorrang aan fietsers op de Storm van ’s Gravesandeweg bij de kruising met de Jagerslaan.

Beslissingen die de veiligheid van Wassenaarders niet ten goede komen.

HartvoorWassenaar

Wij zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We houden niet zo van mooie verhalen. Van fraaie retoriek. En zeker niet wanneer het de veiligheid van Wassenaarders betreft.

En voor de duidelijkheid: We zijn altijd bereid om concessies te doen. Maar we zullen onze doelstellingen niet wegcijferen. Zeker niet als het de veiligheid van alle Wassenaarders betreft.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top