Skip to content

HartvoorWassenaar: Gemeente moet betrouwbaar zijn!!

14 juni 20243 minute read

Wat opvalt is dat in Wassenaar een groot aantal Woo-verzoeken wordt gedaan door Wassenaarders. Veel meer dan in andere gemeenten. Woo staat voor Wet openbaarheid overheid, en is de opvolger van de vroegere WOB.

De wet geeft Wassenaarders de mogelijkheid om alle informatie over een onderwerp, die bij de gemeente beschikbaar is, op te vragen. De gemeente heeft 4 tot 6 weken om aan dat verzoek te voldoen. Het gaat over e-mails die onderling en naar anderen verstuurd zijn, appjes, aantekeningen, alles.

Veel Wassenaarders maken gebruik van de mogelijkheid om uit te zoeken waarom de gemeente een bepaalde beslissing heeft genomen.

Rechtszaken

Wat ook opvalt is de grote hoeveelheid rechtszaken die tegen de gemeente wordt aangespannen.

Goed voorbeeld is de rechtszaak die gevoerd gaat worden tegen vestiging van het gezondheidscentrum in de Jozefkerk. Het is weer een onduidelijke, niet democratische beslissing van het college. En natuurlijk komen omwonenden in opstand omdat het een enorme parkeer- en verkeersbelasting met zich meebrengt.

Ook de politiek zorgt zelf voor problemen. De beslissing van een kleine meerderheid om midden in het “huijbregtseveld” een nieuwe school te bouwen, zal ook weer tot jarenlang slepende rechtszaken leiden. Omdat er hele goede alternatieven zijn en de omwonenden niet willen dat weer een stuk groen wordt opgeofferd.

En wat er aan gaat komen, zijn de rechtszaken die omwonenden gaan voeren over de “renovatie” van het “Park Wittenburg”.

Kost veel, is duur

De gemeente heeft ongeveer 15 juristen in dienst. Daarnaast wordt veel uitbesteed. Voor tonnen. Bij elkaar kost dat meer dan € 1 miljoen.

Voor een groot gedeelte wordt dat geld besteed aan problemen met eigen bewoners. Die problemen kunnen vaak voorkomen worden door goed overleg tussen gemeente en de Wassenaarder die een beslissing van de gemeente wil.

Maar door de enorme werkdruk heeft de ambtelijke organisatie te weinig tijd om op een goede manier een oplossing te bedenken. 

En degene die met een teleurstelling blijft zitten wil weten waarom zo’n beslissing is genomen en stapt vervolgens naar de rechter.

HartvoorWassenaar

De gemeente is er voor de mensen. De Wassenaarders. Bezuinigingen hebben er toe geleid dat communicatie met de Wassenaarders ernstig te kort schiet, participatie niet goed plaatsvindt en oplossingen ver weg blijven.

Als gemeentebestuur moet je er voor zorgen dat je betrouwbaar bent en oplossingsgericht samenwerkt met de Wassenaarders.

Een van de 4 hoofddoelstellingen van HartvoorWassenaar is “Respect voor de Wassenaarder”.

Niet goed samenwerken met de Wassenaarders en veel voor de rechter staan zijn geen goede tekens.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top