Skip to content

HartvoorWassenaar: Onze financiën (vervolg)

21 juni 20243 minute read

De afgelopen dagen is bijzonder slecht nieuws bekend geworden over de financiën van Wassenaar. Een stevig tekort van € 2 mln over 2023.

Het college heeft de raad geinformeerd dat de negatieve berichten zich blijven opstapelen, waardoor de vooruitzichten voortdurend verslechteren. Die zijn, voor de komende 5 jaar, ronduit rampzalig. Het dieptepunt is 2026, met een tekort van € 6,7 mln. En daarna wordt het niet veel beter.

Een tekort op de jaarlijkse rekening van € 6,7 mln. € 558 per Wassenaars huishouden. Ruim 8% van de begroting. En dat al over anderhalf jaar. Terwijl de wet eist dat je begroting in evenwicht is, ofwel dat er geen tekort is.

Bovendien moet de gemeente volgend jaar leningen afsluiten, terwijl een paar jaar geleden nog € 40 mln op de bank stond.

Financieel beleid

Het financiële beleid van de afgelopen 10 jaar heeft ons naar deze situatie geleid. En zeker de laatste 5-6 jaar is er ronduit slecht beleid gevoerd. Alle trucs werden uitgehaald om te verhullen dat de financiën er slecht voorstonden, ingeteerd werd op ons bank tegoed. Onroerend goed werd verkocht en gebruikt voor de dagelijkse lasten. Tegelijkertijd zag je dat de dienstverlening aan de Wassenaarders verminderde, het onderhoud aan wegen en groen onder de norm werd, de bestuurskracht tekort schoot. En er met geld gesmeten werd.

€ 400.000 voor het weghalen van een fietspad en een burgerberaad?

HartvoorWassenaar

Het vervelende is dat we dit al lang zien aankomen. Goed beleid is iets waar je iedere dag mee bezig bent. Als je dat niet doet, ontspoort het. En dat gebeurt nu.

Voor HartvoorWassenaar is goed financieel beleid een randvoorwaarde. Zodat je het werk als gemeente goed kan doen. Al na de verkiezingen van 2018, toen we winnaar van de verkiezingen waren, maar zeker na de verkiezingen van 2022, toen we weer als winnaar de grootste fractie in de raad werden, hebben we geprobeerd het beleid te verbeteren. Maar tegen arrogantie en onkunde is moeilijk te strijden. Nadat de VVD in 2023, kort na de verkiezingen, uit onze coalitie stapte hebben we bewust gekozen om niet in een nieuwe coalitie te stappen. Meedoen aan slecht beleid willen we niet. De kiezer zal in 2026 opnieuw naar de stembus gaan. En haar/zijn oordeel vellen.

Toekomst

De enige opdracht die er nu ligt voor deze coalitie (VVD,CDA,D66,PvdA,DLW) is om de financiën op orde te krijgen. Dat is alles wat telt tot aan de verkiezingen.

We maken ons ernstig zorgen over hoe de provincie, als toezichthouder, hier mee om zal gaan. Stelt die de vraag of we ons zelf nog wel zelf kunnen besturen? En dan is onze zelfstandigheid direct in het geding.

HartvoorWassenaar zal voorstellen (moties) blijven doen om verbetering te realiseren. En de coalitie behoeden voor verdere misstappen. Als grootste fractie met 5 zetels in de raad zullen we er zijn. We nemen geen verantwoordelijkheid voor het verleden. Maar we zullen des te meer verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Voor de zelfstandige toekomst van Wassenaar. Voor een solide toekomst.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide

Tags

HartvoorWassenaarIngezonden
Gerelateerde artikelen
Back To Top