Skip to content

HartvoorWassenaar: Geloofwaardigheid

26 juni 20243 minute read

Toen HartvoorWassenaar in 2022 de OZB wilde verhogen met 20%, gingen we het geld besteden aan beter onderhoud van de openbare ruimte, het verbeteren van het contact met de Wassenaarders. En een versterking en verbetering van de ambtelijke organisatie, voor een goed geleid zelfstandig Wassenaar.

De uitstroom van geld moest stoppen. Geen jaarlijkse tekorten.

We kennen het verhaal. De VVD wilde niet en stapte er uit.

Wat gebeurt nu?

De raadsvergadering van 24 juni werd gesproken over de grote financiële problemen waarin we inmiddels verkeren. Over anderhalf jaar begint 2026, en zonder maatregelen loopt het jaarlijkse tekort dan op tot € 6,7 mln.

Daarbij komt dat we volgend jaar al moeten beginnen met geld lenen en rente betalen. Terwijl we ten tijde van de begroting van HartvoorWassenaar in november 2022 nog € 32,5 mln op de bank hadden staan, is het nu nog slechts € 9 mln. En het blijft er uit stromen.

Zoals € 400.000 aan het verwijderen van een fietspad en de kosten van het “burgerberaad”.

Wat betekent dit voor de Wassenaarders?

In ieder geval:

  • De OZB gaat met 12,4% omhoog
  • De afvaltarieven 10% omhoog (waarvan 4,5% door financieel beleid coalitie)
  • Fors bezuinigen op dienstverlening aan Wassenaarders
  • Nog steeds miljoenen tekort, dus hoeveel gaat de OZB nog verder omhoog?
  • Onbeheersbare schuld

Oorzaken

De coalitie (VVD,CDA,D66,PvdA,DLW) zegt dat de enorme verslechtering enkel en alleen komt door externe factoren. De Rijksoverheid vermindert de afdracht naar gemeenten in 2026. Het “ravijn”. Maar hoe raakt dit Wassenaar? Wij hebben het onderzocht. Wassenaar blijkt, volgens informatie van de gemeente, in 2026 méér te ontvangen van de rijksoverheid dan in 2023. “Ravijn”? Pure onzin.

We hebben ook vergeleken met Bloemendaal en Voorschoten. Soortgelijke gemeenten. Die kennen volstrekt geen probleem in 2026. Sterker nog, die kunnen goed doorgaan met nieuw beleid en verbetering van de dienstverlening aan hun dorpsgenoten.

Bovendien, uit het jaarverslag blijkt al een tekort van € 2 mln over 2023. In 2024 loopt het tekort nog verder op. Het tekort van 2026 komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. Het grootste deel van het tekort is er al voordat het ravijn jaar begint.

Het is het gevolg van jaren slecht beleid, vooral slecht financieel beleid.

Wassenaar zelfstandig

Door deze ontwikkelingen en de houding van deze coalitie zijn onze zorgen over de zelfstandigheid van Wassenaar fors toegenomen. De belangrijkste doelstelling van HartvoorWassenaar is dat we in een zelfstandig Wassenaar wonen. Een klein, eigenwijs dorp met enorm veel voordelen. Een eigen identiteit. En waar we zelf de leef-kwaliteit bepalen.

Maar door het beleid van deze coalitie (VVD,CDA,D66,PvdA,DLW) raak je je geloofwaardigheid volledig kwijt.

HartvoorWassenaar

Voor HartvoorWassenaar is er maar één optie: degelijk beleid. We hebben de lange termijn voor ogen. Een goed dorp met hoge leef-kwaliteit.

Voorkomen moet worden dat we verder afglijden. Dit moet worden omgebogen.

HartvoorWassenaar wil die verantwoordelijkheid aan.

Voor wat betreft financieel beleid zijn wij solide. Zeer solide. En geloofwaardig. Zodat al het goede voor Wassenaar mogelijk blijft.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Zeer solide

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top