Skip to content

Onze inzet voor de toekomst van Wassenaar

26 juni 20242 minute read

Voor de Wassenaarse VVD staat voorop dat we ons dorp levendig houden. Met goede scholen, een zwembad, een bibliotheek, een gezellige dorpskern, fijne horeca en een eigen theater. Waar het groen wordt onderhouden en de wegen en bruggen worden vernieuwd. Dat was onze inzet deze week bij de behandeling van de Kadernota voor 2025 en verder. Hierin staat welke plannen we de komende jaren voor Wassenaar hebben én hoe we die betalen.

Wij willen plannen blijven maken en uitvoeren voor de toekomst van ons mooie dorp. We willen niet dat dit een slaapdorp wordt, waar de voorzieningen achteruit hollen. Maar dat is passen en meten. Want de Nederlandse gemeenten krijgen steeds minder financiële middelen vanuit de Rijksoverheid. In totaal gaat de landelijke overheid 3 miljard korten op de uitkering aan gemeenten; voor Wassenaar betekent dit een structureel tekort van 4 miljoen euro per jaar.

EVENWICHT

Daar moeten we evenwichtig mee omgaan. Aan de ene kant willen we blijven investeren in ons dorp. Maar, aan de andere kant moet ons huishoudboekje op orde blijven. En dat is de uitdaging die nu voor ons ligt. Die we samen moeten aan gaan.
Met de uitgangspunten die het college voorstelt (in de Kadernota), is de begroting vanaf 2025 sluitend. De tekorten zijn voor nu evenwichtig opgelost. Dat is knap. We zijn dan ook blij dat de gemeenteraad de Kadernota ongewijzigd heeft aangenomen. Maar we zijn er nog niet. Uit een nieuw bericht van de Rijksoverheid (de meicirculaire) blijkt dat Wassenaar vanaf 2026 jaarlijks nog eens 1 miljoen euro minder gaat ontvangen.

Dat betekent dat we extra maatregelen moeten nemen om te besparen. Zodat ons huishoudboekje op orde blijft. Maar daarbij blijft het wel van belang, dat we – binnen de financiële ruimte die we daarvoor hebben – blijven investeren in de toekomst van Wassenaar. Zodat we niet inslapen. En de voorzieningen en het onderhoud op orde blijven. Zodat iedereen hier nu én straks fijn kan wonen, werken en zijn vrije tijd kan besteden. De Wassenaarse VVD zal zich hiervoor blijven inzetten.

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top