Skip to content

HartvoorWassenaar: De wet van Murphy

1 juli 20243 minute read

De wet van Murphy zegt dat het gebeurt dat alles wat fout kan gaan ook daadwerkelijk fout gaat.

Alle verkeerde beslissingen uit het verleden werken nu samen om de bom te laten barsten. In Wassenaar. In 2026 heeft de gemeente Wassenaar een enorm tekort.

Hoe groot is het probleem?

Het bijzondere is dat deze coalitie (VVD,CDA,D66,PvdA,DLW) weigert onder ogen te zien wat de omvang van het probleem is.

De coalitie zegt dat ze een probleem van ruim € 1 mln heeft wat nog opgelost moet worden. Zo langzamerhand begint door te dringen dat het om een veel groter bedrag gaat.

Het probleem is een tekort van € 6.734.000 in 2026.

Als percentage van de OZB die alle Wassenaarders in een jaar betalen (€ 12mln) is het 66%. Twee-derde van de OZB die we al betalen. En dat is gewoon onvoorstelbaar veel.

Oorzaken

De oorzaak is in ieder geval niet “het ravijn”. Gemakkelijk geroepen. Natuurlijk. Maar we kunnen er echter geen enkel bewijs voor vinden. In 2026 vindt geen (bijzondere) daling van de bijdrage van het Rijk plaats, volgens gegevens van de gemeente zelf.

Maar wel: De lasten van de gemeente stijgen al vele jaren harder dan de inkomsten. De tekorten werden aangevuld door de verkoop van onroerend goed, door bedragen uit de reserves te halen, door de werkelijke lasten over langere periodes uit te smeren.

Ook is onderhoud aan wegen, gebouwen en groen sterk verminderd, waardoor op enig moment veel hogere kosten terugkomen. Voorzieningen worden uitgeput.

Er werd met geld gesmeten naar consultants en veel te dure projecten.

Op enig moment komt de afrekening van jarenlang slecht bestuur. En dat moment is aangebroken. Hoe spijtig ook.

Maatregelen van de coalitie

De coalitie (VVD,CDA,D66,PvdA,DLW) denkt het probleem van € 6,7mln op te lossen door weer een beroep te doen op de reserves ( €1,1mln), de OZB te verhogen met 12,4% (€ 1,4mln) en nog meer bezuinigen op onderhoud, sociale uitgaven en eigen organisatie (€ 2,2mln). Dit geeft een totaal van € 4,7mln. En dus nog altijd een tekort van € 2mln.

Daarnaast denken we dat de bezuinigingen boterzacht zijn en slechts voor een kwart zullen worden gerealiseerd. En Wassenaarders gaan dit echt voelen.

HartvoorWassenaar

In 2022 hebben heeft HartvoorWassenaar een begin gemaakt met de omslag naar beter bestuur. Een pakket van maatregelen (inclusief 20% OZB verhoging), zoals beter onderhoud van de buitenruimte, stroomlijnen van de organisatie en sterke verbetering van de communicatie met de Wassenaarder zouden zowel de dienstverlening verbeteren als de kosten verlagen.

De VVD was tegen en stapte uit de coalitie. Onder leiding van diezelfde VVD en begon een nieuwe coalitie met D66,CDA,DLW en de PvdA. En daarmee stopten de verbeteringen.

Oplossingen

HartvoorWassenaar ontwikkelt een plan voor oplossingen. Wij zijn niet bang voor verantwoordelijkheid in moeilijke tijden. We willen de zelfstandigheid van Wassenaar behouden. Op een solide manier. Zeer solide manier.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide, zeer solide

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top