Skip to content
Fotocredit: Reddingsbrigade Nederland

Landelijke 06-polsbandjescampagnestart bij Search and Rescue Katwijk

Reddingsbrigade Nederland
5 juli 20243 minute read

Het jaarlijkse startmoment van de landelijke campagne Omarm het 06-polsbandje! vindt zaterdag 6 juli plaats tijdens Search and Rescue (SAR) Katwijk. Dit internationale hulpverleningsevent aan de kust biedt een uitstekende kans om een breed publiek bewust te maken van het risico op vermissing van jonge kinderen nabij open water. Reddingsbrigade Nederland werkt hiervoor samen met vaste partners: de politie, Paramount en de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).

Stranden aan zee, recreatiegebieden met open water, grote accommodaties met een openluchtzwembad, locaties voor evenementen bij open water; het zijn drukbezochte plekken waar elk jaar honderden kinderen tijdelijk vermist raken. Hereniging met de ouder(s) of begeleider(s) kan sneller plaatsvinden dankzij het PAW Patrol 06-polsbandje. De samenwerking tussen Reddingsbrigade Nederland, de politieParamount en de NRZ maakt mogelijk dat ook dit jaar 300.000 exemplaren daarvan gratis aan het publiek kunnen worden uitgedeeld.

Doelgroep

De doelgroep van de campagne Omarm het 06-polsbandje! is: ouders en begeleiders van een of meer jonge kinderen (3 tot en met 6 jaar). Dat is dé reden waarom de populaire PAW Patrol-helden van Nick Jr., met nadruk reddingshondje Zuma en politiehondje Chase, hierbij betrokken zijn. Het PAW Patrol 06-polsbandje is in het zomerseizoen verkrijgbaar bij brigadeposten en sommige politieposten, zwembaden, strandexploitaties, hotels en andere verblijfsaccommodaties. Ook wordt het uitgedeeld tijdens evenementen zoals SAR Katwijk en in het kader van onderwijsprojecten. Ouders en begeleiders kunnen hun telefoonnummer en de voornaam van het kind erop schrijven.

Hoofddoel en nevendoelen

Het hoofddoel van deze campagne is: snelle hereniging bij vermissing. Nevendoelen zijn: meer bewustwording onder ouders en begeleiders van de risico’s die tot vermissing van een kind kunnen leiden; meer kennis onder recreanten van wat wordt gedaan als er sprake is van vermissing; en het voorkomen van verdrinking. Gebruik van het PAW Patrol 06-polsbandje geeft al meteen meer inzicht en aanleiding om een gesprek met het kind te voeren over wat wel en juist niet moet worden gedaan, ook als ze de ouder(s) of begeleider(s) zijn kwijtgeraakt.

Promotie en missie

Bij Omarm het 06-polsbandje! hoort de folder Veiliger op het strand met tips van Zuma!. Die is opgesteld in lijn met de voorlichtingstaak van Reddingsbrigade Nederland, het preventieve werk van de lifeguards van lokale reddingsbrigades en hun gezamenlijke missie: meer veiligheid in, op en langs het water. Speciaal voor zwembaden waarin PAW Patrol 06-polsbandjes aan het publiek en aan zwemleskinderen worden uitgereikt, ontwikkelde de NRZ de flyer Omarm het 06-polsbandje!.

Protocol en werkafspraak

In het kader van vermissing bestaat al vele jaren een verdergaande samenwerking tussen Reddingsbrigade Nederland en de politie, verwoord in een protocol. Daarnaast kwamen Reddingsbrigade Nederland, de politie, Bureau Vermiste Personen Noordzee van het Team Maritieme Politie (TMP), het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP) en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) tot een werkafspraak om efficiënter om te gaan met vermissingen op het strand en bij recreatieplassen.

‘Omarm het 06-polsbandje!’ gaat hand in hand met een andere landelijke campagne van Reddingsbrigade Nederland: ‘Aan de slag voor meer veiligheid‘. Daarbij ligt de focus op veiligheid in een waterrijke omgeving in het algemeen en op zwemveiligheid in het bijzonder. Tijdens SAR Katwijk wordt onder de noemer ‘Wie checkt jou?’ ook de landelijke campagne ‘Veilig in en uit het water‘ gepromoot. Daarmee wil een alliantie van organisaties, waaronder de NRZ en Reddingsbrigade Nederland, strandgasten bewuster maken van de risico’s van zwemmen in open water.

Tags

06 polsbandjebewustwordingCampagneReddingsbrigade NederlandVeiligheidVermissingZwemveiligheid
Gerelateerde artikelen
Back To Top