Skip to content

HartvoorWassenaar: Democratie nieuwe stijl

6 juli 20243 minute read

Toen de burgemeester begin 2023 zei dat we een probleem hadden dat “Bestuurscultuur” heette waren we verrast. In Wassenaar is al tientallen jaren een sfeer van altijd wat loos, maar niets aan de hand. Het was zijn reactie op de vreemde afscheidsspeech van een ex-wethouder.

Dat de verhoudingen recent wat minder vriendelijk zijn geworden heeft te maken met het feit dat de VVD na luttele maanden uit de coalitie stapte. Dat leverde een enorme breuk van vertrouwen op. Maar er zijn in de raad ook stevige verschillen van inzicht over de financiën, verkeer (en veiligheid), zorgen over de zelfstandigheid van Wassenaar en de zichtbare vermindering van de bestuurskracht.

Er moest onderzocht worden

Eerst was er een peperduur rapport van Bureau Berenschot, wat niets opleverde. Dat moest nog maar eens overgedaan worden door een gerespecteerde en ervaren Burgemeester van buiten. Ook dat leverde niet veel op.

En plotseling werden in een brief van de Burgemeester maatregelen opgedrongen waarmee hij de raadsvergaderingen wilde “verbeteren”. Hierover hebben felle woordenwisselingen plaatsgevonden. De raad stelt zelf haar regels op die de voorzitter van de raad toepast. Zo en niet omgekeerd. Ze werden snel ingetrokken.

En ook!

Het is van levensbelang voor een goed functionerende democratie dat er vrije, open communicatie is tussen de lokale politiek en de Wassenaarders. Het is een forse verschraling dat artikelen van politieke partijen niet meer geplaatst worden. En het is jammer dat een of twee reporters vanuit hun persoonlijke (politieke) voorkeur en belang commentaar geven. Beperkt, eenzijdig en zeer vaak onjuist. Nogmaals jammer.

Het enige Wassenaarse huis-aan-huis reclameblad is verworden tot een propagandablad van het college. Moet het nog Amerikaanser?

Wij horen mensen vertellen dat ze het blad niet eens meer openslaan.

Gelukkig kan HartvoorWassenaar steeds meer via haar “social media” en Wassenaarders.nl communiceren met de Wassenaarders.

Nieuwe afspraken in de raad

Er zijn nieuwe, tijdelijke, afspraken gemaakt, met een kleine meerderheid vóór, over het vergaderen in de raad. Deze zouden tot verbetering van de bestuurscultuur moeten leiden. Echter, een van de belangrijkste problemen is dat de coalitie met 11 zetels 66 minuten spreektijd krijgt en de oppositie met 10 zetels 43 minuten. De coalitie heeft vooroverleg met de wethouders en een informatievoorsprong op de oppositie. Maar het grootste probleem hebben we met de dramatische kwaliteit van de stukken en informatievoorziening van het college. Je kunt nauwelijks tot goede besluitvorming komen.

HartvoorWassenaar

Wat wij zien is een aantal ontwikkelingen die verband houden met elkaar. En die niet goed zijn voor de democratische besluitvorming en de verbinding tussen Wassenaarders en hun lokale bestuur. Is dit goed voor Wassenaar? Is dit goed voor de Wassenaarder? Wil de Wassenaarder dit? Nee, het is wel “democratie nieuwe stijl”.

De burgemeester ziet dit als oplossing voor het probleem van de bestuurscultuur. Really?

Gelukkig gaat het hele team van HartvoorWassenaar voor het goede en het mooie van een zelfstandig Wassenaar. Daarvoor spannen wij ons in en nemen wij de verantwoordelijkheid.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Heel solide

Tags

GemeenteraadHartvoorWassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top