Skip to content

Programmabegroting 2016: Duurzaam investeren in de toekomst van Wassenaar

Wassenaar – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar presenteert een sluitende begroting dankzij een optimale mix van ingezette bezuinigingen, efficiencyslagen en maatschappelijk verantwoorde investeringen. Ook voor de komende jaren is er de nodige financiële ruimte om duurzaam te investeren in de toekomst van Wassenaar. In de toekomstvisie Wassenaar 2025 schetst de gemeenschap een visie op de toekomst waarbij Wassenaar een oase van rust is, natuurlijk schoon, kleinschalig, veilig en geborgen en met een hoog voorzieningenniveau op het gebied van zorg, wonen, cultuur en erfgoed. Een sociaal betrokken, sportieve en toegankelijke (internationale) gemeenschap liggend aan de Noordzee. Kortom een (inter)nationaal kwalitatief top woon- en leefmilieu.

Lees meer

Gemeenteraad akkoord met herontwikkeling van der Valk en Stichting Nationale Dierenzorg

Wassenaar – ‘Een historisch besluit’. Zo noemde burgemeester Jan Hoekema afgelopen maandagavond het besluit van de gemeenteraad van Wassenaar tot vaststelling van het bestemmingsplan Zijdeweg. Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van Van der Valk Hotel Den Haag Wassenaar (De Bijhorst) en Stichting Nationale Dierenzorg aan de Zijdeweg in Wassenaar mogelijk. Na jaren van overleg en planvorming ligt er voor de renovatie en uitbreiding van Hotel Den Haag Wassenaar met 120 kamers en het moderniseren van de locatie van Stichting Nationale Dierenzorg een bestemmingsplan, wat de basis is voor de bouwplannen van beide partijen.

Lees meer

Meer kans op werk voor jongeren

Wassenaar – Voor jongeren in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar die al een tijd op zoek zijn naar werk, start binnenkort het traject ‘Route aan de Slag’. Route aan de Slag is bedoeld voor jongeren tot 27 jaar met een opleiding tot en met MBO 4, die in een van de drie gemeentes wonen én geen uitkering en werk hebben. Met dit gratis traject krijgen zij begeleiding en training op het gebied van sollicitatie-, presentatie- en netwerkvaardigheden. Op 1 oktober 2015 is er een voorlichtingsbijeenkomst.

Lees meer

Gemeentelijke legpenning voor Jan Stegeman

Wassenaar – Op 13 september 2015 ontving de heer J.G. (Jan) Stegeman uit handen van burgemeester Jan Hoekema de gemeentelijke legpenning vanwege zijn jarenlange verdiensten als fotograaf voor Wassenaar en wereldfotograaf voor diverse hulpverleningsorganisaties. In zijn rol als bestuurslid en voorzitter van de Vereniging van Wassenaarse Beeldende Kunstenaars heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het imago van Wassenaar als kunstenaarsdorp. Ook is Jan Stegeman tien jaar raadslid geweest.

Lees meer

Nieuwe gemeentesecretaris voor gemeente Wassenaar

Wassenaar – Op 1 november aanstaande start Hélène Oppatja als gemeentesecretaris bij de gemeente Wassenaar. Tegelijkertijd wordt zij benoemd als lid van de concerndirectie van Werkorganisatie Duivenvoorde, de gezamenlijke ambtelijke organisatie van de gemeentes Voorschoten en Wassenaar. Zij volgt in deze functie Wilma Atsma op die per 1 augustus naar Bloemendaal is gegaan.

Lees meer
Back To Top