Skip to content

Nieuwe functie voor boerderij Ter Weer

9 maart 20112 minute read

Op donderdag 24 maart a.s. ondertekenen de gemeente Wassenaar, de American School of The Hague (ASH) en de Handbalvereniging Olympia’72 de samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van de locatie Ter Weer. Hiermee is behoud van de monumentale boerderij met nieuwe invulling dichterbij gekomen. De ondertekening vindt plaats om 13.30 uur in Raadhuis De Paauw. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Intentieovereenkomst
Op 21 juni 2010 is al een intentieovereenkomst tussen de gemeente en de The American School of The Hague gesloten ten aanzien van de ontwikkeling van locatie Ter Weer. In deze overeenkomst is opgenomen dat de American School of The Hague na goedkeuring door de gemeente een overeenkomst zal aangaan met de handbalvereniging Olympia’ 72. Handbalvereniging Olympia ’72 en ASH hebben inmiddels overeenstemming bereikt. De samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de invulling, planning, oplevering, tijdelijke huisvesting, kosten en beëindiging van het gebruik van de sportvoorzieningen van Ter Weer.

De ondertekening door wethouder Henk de Greef, de directeur van de American School of The Hague Dr. Richard Spradling en het bestuur van Olympia’72 op 24 maart a.s. betekent wederom een belangrijke mijlpaal in de herontwikkeling van de monumentale boerderij, waar het nieuwe Early Childhood Center (ECC) gevestigd zal worden.

Early Childhood Center
Het ECC zal ruimte bieden voor jonge leerlingen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. De nieuwe uitbreiding van de boerderij is zo ontworpen dat de historische boerderij het meest in het oog springt. Daarom is ook een deel van de nieuwbouw ondergronds gepland. Deze verdiepte lokalen zijn met groene hellingen verbonden met het speelterrein. Veiligheidsvoorzieningen voor de speelplaats worden geïntegreerd in het landschap, hiermee wordt de noodzaak voor hoge hekken vermeden en landelijke karakter van Ter Weer behouden.

Naast het ECC komt een gymzaal, waaraan ook het nieuwe clubhuis en de velden van handbalvereniging Olympia ’72 gelegen zijn. Het sportcomplex wordt van het ECC gescheiden door een smalle sloot.

Handbalvereniging Olympia ’72
Handbalvereniging Olympia ’72 is natuurlijk een belangrijke gebruiker van het nieuwe sportcomplex. Dit nieuwe centrum zal Olympia en haar leden voorzien van betere faciliteiten dan ze nu genieten. Op dit moment wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om op de plaats van de huidige skatebaan een kleinere sport/speelvoorziening te maken, die tijdens openingstijden van het ECC toegankelijk is voor jongeren. Daarbij wordt gedacht aan een voetbalkooi, zoals die ook recent bij het Rijnlands Lyceum is gerealiseerd. Zo worden de sportieve mogelijkheden in de buurt gehandhaafd

Tags

Boerderij Ter Weer
Gerelateerde artikelen
Back To Top