Skip to content

Lintjesregen 2011

29 april 20114 minute read

Op vrijdag 29 april reikte burgemeester drs. J.Th. (Jan) Hoekema tussen 10.15 en 11.00 uur in Raadhuis De Paauw in Wassenaar vijf Koninklijke onderscheidingen uit aan de volgende personen.

– De heer J.J.G. Konings;
– De heer A.J. Looijestijn;
– Mevrouw F.M.L. van Toor–van Buiren;
– Mevrouw M.M. Mewissen-Teeuw;
– De heer ing. P.J.K. Louwman.

De heer J.J.G. Konings
De heer Konings heeft vanaf 1987 tot heden zich als lid en als voorzitter van de Lokale Cliënten Raad van de Gehandicapten in Wassenaar in het bijzonder in gezet voor de problematiek van huisvesting, begeleiding en erkenning van mensen met een beperking in Wassenaar.

De volgende projecten zijn mede door zijn inzet tot stand gekomen:

• Realisatie van een gezinsvervangend tehuis aan de Haven
• Verbouwingen en aanpassingen als aanvulling op GVT-Haven
• Lobby huisvesting Weteringpark als aanvulling op GVT-Haven
• In samenwerking met de woningbouwvereniging St. Willibrordus en de Compaan – voorbereiden en realiseren van een prachtig wooncomplex aan de Haven
• Realisatie van het nieuwe bewonersproject van Philadelphia in het Weteringpark
• Zijn inzet om in de Kerkstraat een noodvoorziening tot stand te brengen ten tijde van de sloop en nieuwbouw aan de Haven.

De heer Konings wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A.J. Looijestijn
De heer Looijesteijn is van jongs af aan nauw betrokken bij het Bouw- en Aannemingsbedrijf Remmerswaal en Looijestijn BV in Wassenaar. In 1975 heeft hij als 2e generatie samen met zijn tweeneven het bedrijf overgenomen van hun respectievelijke vaders tijdens het 40 jarig bestaan van het bedrijf.

De heer Looijestijn is naast zijn dagelijkse werkzaamheden vanaf 1983 echter ook zeer nauw betrokken bij diverse organisaties in Wassenaar o.a.

• de Rabobank Wassenaar
• het Economisch Overleg Wassenaar
• de ontwikkeling van het industrieterrein Hoge Klei
• de bibliotheek Wassenaar
• de Rotary Club Wassenaar als bestuurslid en als voorzitter van de Regionale Jeugdcommissie
• de Tennis Club Park Marlot
• tijdelijke huisvesting Steinmetz De Compaan (gehandicapten) naar de Kerkstraat in Wassenaar.

De heer Looijestijn wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw F.M.L. van Toor-van Buiren
Mevrouw Van Toor-van Buiren is in september aanstaande tien jaar werkzaam als vrijwilligster van het gemeentearchief. Met grote inzet en enthousiasme helpt zij historische informatie voor een breed publiek toegankelijk te maken. Daarnaast heeft mevrouw Van Toor-van Buiren zich in de afgelopen 32 jaar op allerlei gebied vrijwillig ingezet voor de Wassenaarse samenleving.

Onder andere:

• Van 1990 tot 2009 had zij zitting in de klachtencommissie van het Johannahuis.
• Van 1990 tot heden maakt zij zich voor Muziekvereniging Excelsior onmisbaar bij de jaarlijkse rommelmarkt.

Mevrouw Van Toor-van Buiren wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M.M. Mewissen-Teeuw
Mevrouw Mewissen – Teeuw heeft het Lucas Onderwijs en haar rechtsvoorgangers gediend vanaf 1988 tot heden, aanvankelijk als rector van het “Groen van Prinsterercollege” in Den Haag en later als voorzitter van de centrale directie van het Interconfessioneel Hofstadcollege beiden in Den Haag. Zij is thans nog parttime bij de stichting Lucasacademie werkzaam als projectleider. Vanaf 2004 tot heden is zij bestuurslid van het Platform Bèta Techniek.

Daarnaast heeft zij zich ingezet voor:

• het Koorenhuis Den Haag als lid van de Raad van Toezicht
• de Unie van de Soroptimistsclubs onder meer als vice-voorzitter, voorzitter, penningmeester en lid van de kiescommissie
• de vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Wassenaar als bestuurslid

Mevrouw Mewissen – Teeuw wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer ing. P.J.K. Louwman
De heer Louwman begon in de jaren ’60 vanuit zijn hobby sterrenkunde, antieke telescopen en andere optische instrumenten te verzamelen. In de loop der jaren heeft hij als liefhebber een zodanig niveau bereikt dat hij als gelijkwaardig aan professionals uit de wetenschap optreedt en incidenteel ook publicaties verzorgt. Hij is nationaal en internationaal erkend als specialist op het gebied van antieke telescopen. Zijn verzameling behoort tot de grootste particuliere verzamelingen van antieke telescopen ter wereld. Er zijn nauwelijks musea te bedenken die zich daarmee kunnen meten. Zo heeft de heer Louwman in 2008 vanuit zijn collectie de grootste bijdrage geleverd aan de Nederlandse jubileumtentoonstellingen over 400 jaar Telescopie, in het Zeeuws museum te Middelburg, museum Boerhaave te Leiden, en de Leidse Universiteitsbibliotheek.

De heer Louwman geeft lezingen en voorlichting, schrijft publicaties op het gebied van sterrenkunde en antieke telescopen voor leken, professionals en amateur-sterrenkundigen. De heer Louwman is al vele jaren een vertrouwde verschijning op sterrenkundige symposia en bijeenkomsten van amateurs.

De heer Louwman wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Tags

LintjesregenOrde van OranjeNassau
Gerelateerde artikelen
Back To Top