Skip to content

Reactie van D66 op vertrek Mary Jo van de Velde

7 juni 201154 second read

Mary Jo van de Velde heeft helaas gemeend te moeten opstappen als raadslid voor D66. Als fractievoorzitter en voorzitter van het afdelingsbestuur betreuren wij deze stap. Wij waren in gezamenlijkheid actief bezig om de problemen binnen de fractie op te lossen. Het vertrouwen tussen beide fractieleden bleek dusdanig verstoord dat samenwerken erg moeilijk was geworden.

Als D66-ers vinden we het belangrijk om problemen op te lossen en vertrouwen te herstellen, juist in het belang van het bestuur van onze gemeente. Helaas wil Mary Jo van de Velde hier niet aan mee werken. Haar aankondiging om in de gemeenteraad te blijven zitten en over te stappen naar een andere raadsfractie vinden wij volstrekt onbegrijpelijk. Zij heeft haar zetel in de gemeenteraad te danken aan D66 kiezers die haar het mandaat hebben gegeven om het D66-gedachtengoed uit te dragen.

Het landelijk bestuur van D66 heeft aangegeven, op grond van de interne regels binnen D66, een procedure in gang te zetten om haar lidmaatschap van D66 te beëindigen.

Eva van Rijen – Kernkamp
fractievoorzitter D66 Wassenaar

Suzanne van Melis
voorzitter bestuur D66 Wassenaar

Tags

D66Mary Jo van de VeldeWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top