Skip to content

Duin, horst & weide in beeld gebracht

5 juli 20112 minute read

In de tuin van Raadhuis De Paauw in Wassenaar was op donderdag 30 juni de prijsuitreiking van de fotowedstrijd Duin, Horst & Weide. De prijs werd uitgereikt door wethouder Henk de Greef (Ruimtelijk beleid en projecten) van de gemeente Wassenaar, wethouder Marcel Houtzager (Groen) van de gemeente Leidschendam-Voorburg en wethouder Freddy Blommers (Ruimte, Wonen en Financiën) van de gemeente Voorschoten.

De fotowedstrijd
Met de fotowedstrijd kregen inwoners de gelegenheid om hun mening te geven over het landschap van Duin, Horst & Weide. Aan geïnteresseerden is gevraagd om met enkele foto’s aan te geven welke onderdelen van het landschap worden gewaardeerd en welke juist niet. Bij de waardering van de foto’s is dan ook expliciet gekeken naar de betekenis van de foto’s en de manier waarop Duin Horst & Weide daarop tot uitdrukking wordt gebracht.

De eerste prijs voor een mooie plek ging naar mevrouw Begheijn. Zij fotografeerde vanaf de Seringenberg in de Horsten het landschap met daarin verschillende recreanten. Eerste prijs voor een minder gewaardeerde plek ging naar de heer Mosmans. Hij bracht de verrommeling door kassen in beeld. Hoewel het om een minder mooie plek ging, was de foto zelf toch zeer de moeite waard. Daarnaast waren er nog twee tweede prijzen en twee eervolle vermeldingen. Alle winnaars ontvingen hun foto in een lijst. Aan de eerste en tweede prijswinnaars werd bovendien kazen uitgedeeld die binnen het gebied Duin, Horst & Weide zijn geproduceerd.

Duin Horst & Weide
Bij Duin, Horst & Weide gaat het om het landelijk gebied van de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Het gebied wordt gekenmerkt door de unieke combinatie van hoge natuur- en cultuurwaarden. Het Raadhuis De Paauw in Wassenaar is een voorbeeld daarvan. Andere voorbeelden zijn de boerderij bij Meijendal, kasteel Duivenvoorde en de drie molens bij Stompwijk.

Door de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg die met elkaar verenigd zijn in het Pact van Duivenvoorde, wordt voor Duin, Horst & Weide een landschapsontwikkelingsplan opgesteld. Dit landschapsontwikkelingsplan is er op gericht om de kwaliteiten van Duin, Horst en Weide ook voor de toekomst veilig te stellen. De fotowedstrijd is in dit kader gehouden.

Na afloop van de prijsuitreiking was er gelegenheid om met de wethouders van gedachten te wisselen over de toekomst van Duin, Horst & Weide. Op het bordes van Raadhuis De Paauw werd onder het genot van een hapje en een drankje nog geruime tijd nagepraat.

Tags

BeeldDuin Horst & Weidegebied
Gerelateerde artikelen
Back To Top