Skip to content

Kinderbijschrijving paspoort vervalt

20 april 20122 minute read

Wassenaar – De geldigheid kinderbijschrijving paspoort vervalt met ingang van 26 juni 2012. Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig, vraag dat aan voor 1 mei 2012.

Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen.

Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn dan 16 jaar) in hun paspoort bijgeschreven hebben staan, krijgen rond 15 maart 2012 een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u een brief ontvangen, lees deze dan goed.

In de brieven staat of uw (nu nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een eigen document nodig heeft. Is dat het geval, kom dan zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 een paspoort of identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen.

Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén eigen reisdocument nodig, dan wordt u vriendelijk verzocht om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te vragen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies.

Hebt u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar geen brief ontvangen, dan kunt u de brief lezen op www.paspoortinformatie.nl

Op de pagina Veelgestelde vragen vindt u een overzicht met vraag en antwoordcombinaties.

Tags

KinderbijschrijvingPaspoort
Gerelateerde artikelen
Back To Top