Skip to content

Gratis trouwen op gemeentekantoor

23 april 20122 minute read

Ook Wassenaar heeft te maken met de landelijke trend dat steeds meer echtparen gratis trouwen op maandagmorgen. In Wassenaar worden deze stellen ontvangen in de trouwzaal in raadhuis de Paauw. De VVD wil dat deze administratieve handeling voortaan, net zoals andere handelingen, plaatsvindt in een zaal op het gemeentekantoor. Een gemeente is verplicht gratis trouwen aan te bieden. Echter dit moet naar de mening van de VVD niet onnodig veel kosten met zich meebrengen en zo efficiënt mogelijk uitgevoerd worden. VVD-raadsleden Margaret de Vos van Steenwijk en fractievoorzitter Anouk van Eekelen hebben het college gevraagd of zij het eens is met dit idee en dit kan opnemen in het beleid van de gemeente.

Sinds 1879 moeten gemeenten verplicht een moment aanbieden om gratis te trouwen. In onze gemeente bestaat die mogelijkheid op maandagochtend wanneer één van de twee partners in Wassenaar woont. Zoals in de rest van Nederland wordt hier steeds meer gebruik van gemaakt. Deze mogelijkheid is ooit in het leven geroepen om mensen die het echt niet kunnen betalen toch de mogelijkheid te geven in het huwelijk te treden omdat dit in 1879 sociale noodzaak was. In Wassenaar is de gratis trouwmogelijkheid in raadhuis de Paauw. Hier zijn hoge kosten aan verbonden; normaal gesproken betalen echtparen hier van € 387,00 (ma/do) tot € 1143,00 (zondag) voor. Mensen die gebruik maken van de gratis trouwmogelijkheid betalen deze kosten zelf niet, die worden door ons allen, de belastingbetalers opgebracht. De VVD wil graag de locatie van de gratis trouwmogelijkheid wijzigen en dit voortaan in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat laten plaatsvinden. Er is namelijk na de verbouwing van het Klant Contact Centrum een geschikte ruimte hiervoor beschikbaar.

De VVD vindt het in deze tijden van bezuinigingen en in de tijd dat trouwen niet meer zo noodzakelijk is als in 1879 niet nodig om de gratis trouwmogelijkheid op de mooiste locatie van Wassenaar aan te bieden.

Wassenaar, 22 april 2012

Tags

GemeentekantoorTrouwenVVD
Gerelateerde artikelen
Back To Top