Skip to content

Aangifte wethouder leidt niet tot strafvervolging van raadsleden

9 oktober 20122 minute read

Wassenaar – Op 13 februari 2012 heeft er een raadsvergadering plaatsgevonden in het Raadhuis de Paauw in Wassenaar. Na afloop van deze vergadering heeft er een nabespreking plaatsgevonden op de kamer van een van de wethouders. Een van de raadsleden heeft naar aanleidingen van uitlatingen jegens haar door een wethouder aangifte gedaan van ongewenste omgangsvormen.

Naar aanleiding van raadsvragen die over die avond zijn gesteld door de fracties Wat Wassenaar Wil (WWW) en Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) is er door de wethouder (VVD) aangifte gedaan tegen drie gemeenteraadsleden wegens smaad en laster.

De regionale recherche heeft het strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd. Tijdens het onderzoek zijn vier raadsleden als getuigen, dus niet als verdachten, gehoord. De recherche heeft het onderzoek afgerond en het dossier aan het Openbaar Ministerie gestuurd.

De hoofdofficier van Justitie heeft naar aanleiding van het onderzoek op 24 september 2012 besloten om de zaak niet te vervolgen.

De Gemeente Wassenaar heeft lopende het strafrechtelijk onderzoek opdracht gegeven aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) om te onderzoeken of er de bewuste avond (seksueel) intimiderende uitlatingen zijn gedaan. De fracties van WWW en DLW hebben geen medewerking verleend aan dit onderzoek gezien het lopende strafrechtelijk onderzoek en de formulering van de onderzoeksopdracht. BING heeft desondanks gerapporteerd, zonder de betrokkenen te betrekken in het onderzoek. Er zal namens de raadsleden van WWW en DLW deze week een klacht worden ingediend tegen BING bij de Accountantskamer wegens het verrichten van ondeskundig, onprofessioneel en onzorgvuldig onderzoek.

Tags

AangifteSeksrelWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top