Ga naar hoofdinhoud

Programmabegroting 2013 Gemeente Wassenaar: Gematigd positief

9 oktober 201258 second read

Wassenaar – De programmabegroting van gemeente Wassenaar voor 2013 is opgesteld. Het resultaat van deze begroting geeft een gematigd positief beeld voor 2013. De begroting is aangeboden aan de Wassenaarse gemeenteraad.

Stabiel en gedegen financieel beleid
Een beleid gericht op effectiviteit en efficiëntie toont een begroting met een solide resultaat, een gezond weerstandsvermogen en een stabiel perspectief. Uitgangspunt blijft de balans tussen structurele uitgaven en structurele inkomsten voor het gemeentelijke huishoudboekje.
Wethouder Financiën (VVD) Marc van Dijk: “Ondanks moeilijke tijden kunnen we een sluitende begroting presenteren. We bouwen voort op de resultaten en het sterke financiële beleid van voorgaande jaren”.

Toekomstig gemeentelijk takenpakket
Voor het komend jaar blijven er onzekerheden bestaan over het gemeentelijke takenpakket en de financiële ruimte die daarvoor beschikbaar is. Het blijft daarom noodzakelijk om een goede afweging te maken welke taken de gemeente, nu en in de toekomst, blijft uitvoeren. Samenwerking met andere gemeenten is hierbij nodig om kwaliteit en continuïteit tegen aanvaardbare kosten te waarborgen.

Behandeling in de gemeenteraad
De programmabegroting 2013 wordt op woensdag 31 oktober behandeld door de gemeenteraad van Wassenaar. De raadsvergadering kunt u volgen op www.gemeenteraadwassenaar.nl. De gehele programmabegroting kunt u downloaden via www.wassenaar.nl/programmabegroting.

Tags

GemeenteProgrammabegrotingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top