Skip to content

Ambtenarenapparaat Voorschoten en Wassenaar samen verder

12 oktober 20122 minute read

Wassenaar – Per 1 januari 2013 vormen de ambtelijke organisaties van Voorschoten en Wassenaar één geïntegreerde werkorganisatie.
Voorschoten en Wassenaar willen graag alle ambtenaren onderbrengen in één ambtelijk apparaat, met behoud van politieke zelfstandigheid en identiteit. Beide gemeenteraden hebben, door het overeenkomen van de gemeenschappelijke regeling, nu de twee colleges van B&W groen licht gegeven om per 1-1-2013 een nieuwe organisatie te vormen. Feitelijk is de samenwerking al begonnen. Zo werken de medewerkers van P&O, financiën, facilitaire zaken en ICT inmiddels al één jaar succesvol samen binnen één afdeling Bedrijfsvoering.

Twee gemeenten, twee gemeenteraden, twee colleges en één gezamenlijke ambtelijke organisatie
De gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar blijven bestaan met behoud van eigen identiteit en de ruimte voor zelfstandig gemeentelijk beleid. De nieuwe werkorganisatie gaat voor beide gemeentebesturen werken en wordt juridisch ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling. De ruim 400 medewerkers worden gehuisvest in beide gemeenten.

Behoud en verbetering kwaliteit dienstverlening
Het uiteindelijke doel van de integratie is het bouwen aan een kwalitatief hoogwaardige organisatie die sterker, goedkoper, efficiënter zal zijn en op die manier toekomstbestendig is.

Burgemeester Staatsen van Voorschoten: “Dit is een historisch moment voor beide gemeenten en ik heb respect voor de ingrijpende besluitvorming door de beide raden. De inwoners, bedrijven en instellingen van onze gemeenten zijn de winnaars. Dat gaan we waarmaken!”

Burgemeester Hoekema van Wassenaar: “Daar sluit ik mij graag bij aan. Dit is een mijlpaal, zowel voor de raden als voor de beide organisaties die ingrijpend veranderen. Nu aan de slag, hard werken, realistisch zijn. Geen paradijs op aarde, wel een gedurfd initiatief dat in korte tijd is gerealiseerd.”

Tags

AmbtenarenVoorschotenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top