Skip to content

CDA Wassenaar: Ondernemersfonds voor het ‘centrum’ gaat er komen

23 oktober 201254 second read

Wassenaar – Tijdens de politieke markt van 22 oktober is de voortgang rond het oprichten van een Ondernemersfonds Centrum nader toegelicht. Een Ondernemersfonds is naar het oordeel van het CDA een fonds voor en door ondernemers en is een geschikt middel om collectieve zaken te regelen.

Het is overal, dus ook in Wassenaar, lastig om ondernemers verantwoordelijkheid te laten dragen voor hun lokale vestigingsomgeving. De organisatiegraad is vaak laag, er is een permanente zoektocht naar financiele middelen, er zijn tal van ‘freeriding’bedrijven die wel profiteren van collectieve afspraken zoals b.v. de feestverlichting, maar geen geld of energie steken in het organiseren daarvan. Deelnemen aan het Ondernemersfond wordt daarom verplicht en wordt geregeld in een verordening vast te stellen door de raad. Zo mogelijk zal het Ondernemersfonds Centrum op 1 april 2013 tot stand komen. Het is de nadrukkelijke wens van het CDA het Ondernemersfonds op termijn uit te breiden naar andere gebieden binnen de gemeente. Dit is de eerste stap. Het CDA wenst de betrokken ondernemers veel succes en is blij dat een speerpunt binnen het verkeizingsprogramma van het CDA gerealiseerd gaat worden.

Tags

CDAOndernemersfondsWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top