Skip to content

Burgemeester Hoekema wil eind aan verstoorde bestuurlijke verhoudingen

1 november 20122 minute read

Wassenaar – Burgemeester Jan Hoekema heeft oud-PvdA senator Joop van den Berg gevraagd de Wassenaarse bestuurlijke verhoudingen onder de loep te nemen. Dat heeft hij vandaag meegedeeld aan het college en de gemeenteraad tijdens de behandeling van de Begrotingsbehandeling 2013. Hoekema wil graag dat Van den Berg analyseert waarom de bestuurlijke verhoudingen zijn verstoord en hoe deze verhoudingen kunnen worden genormaliseerd door middel van een plan van aanpak. College en raad hebben positief gereageerd op de beslissing van de burgemeester.

De bestuurscultuur in Wassenaar is al langere tijd aanleiding tot problemen en incidenten. Dat komt de slagkracht van het bestuur niet ten goede en het is slecht voor het beeld van ons dorp. De oorsprong van de verstoorde verhoudingen in Wassenaar zit diep en vormen al langer een voedingbodem voor problemen. Voor Hoekema is de maat nu vol en hij wil een duurzame oplossing. “Ik zie graag een gemeentebestuur waar de inwoners van Wassenaar trots op kunnen zijn. Met het onderzoek van Van den Berg wil ik bereiken dat college en raad gezamenlijk en op constructieve en respectvolle wijze invulling kunnen geven aan het mandaat dat de kiezer ons, (gemeenteraad én college van BenW), heeft toevertrouwd.”

Wethouders en fracties hebben positief gereageerd op het weloverwogen besluit van burgemeester Hoekema en op de komst van de heer Van den Berg. Prof. Joop van den Berg is o.m. oud-PvdA senator en hoogleraar parlementaire geschiedenis. Hij begint per 1 december met zijn analyse.

Tags

HoekemaVerstoordeWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top