Skip to content

DLW vraagt naar verliezen Avalex

22 november 201245 second read

Wassenaar – Ben Paulides (DLW) stelt schriftelijke vragen n.a.v. publicatie in De Wassenaarder m.b.t. halfjaarcijfers Avalex die verlies aantonen dat hoger ligt dan verwacht. Paulides meent dat de gemeenteraad onvolledig of niet geïnformeerd is door B&W.

Ben Paulides (DLW): “Onlangs heeft wethouder van Dijk in de hoedanigheid als lid/penningmeester van het DB van Avalex toegezegd de raad actief te informeren over de gang van zaken bij Avalex. De verwachting van de wethouder was dat door maatregelen de verliezen niet verder zouden oplopen. DLW heeft meermaals de mening uitgesproken dat dit naar haar mening niet juist zou zijn omdat door extra maatregelen er juist extra kosten zouden ontstaan. Hedenmorgen stond een artikel in de Wassenaarder dat de verliezen bij Avalex over 2012 verder zijn opgelopen naar 2,8 miljoen. Wethouder van Dijk noch wethouder Sanders (als DB/AB bestuursleden) hebben de raad zoals toegezegd geïnformeerd.”

Tags

AvalexDLWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top