Skip to content

PvdA-Kamerlid Duco Hoogland in Wassenaar

23 november 20122 minute read

Wassenaar – Dinsdagavond 20 november jl. heeft PvdA Tweede Kamerlid Duco Hoogland (zie foto, geheel rechts) in de afdelingsvergadering van de PvdA Wassenaar het Regeerakkoord nader toegelicht. De bijeenkomst vond plaats in de Zonnehof.

Er was een behoorlijke opkomst van leden van de PvdA en enkele belangstellende genodigden. Duco Hoogland gaf de algemene lijnen van het Regeerakkoord weer en ging, mede naar aanleiding van vele vragen, dieper op verschillende punten in. Onderwerpen als sociale zekerheid, de verkorte WW-periode, de bezuiniging op de huishoudelijke hulp, ziektekosten, maar ook ontwikkelingssamenwerking, werkgelegenheid, de economische situatie in het algemeen, gemeenten van ten minste 100.000 inwoners en nog diverse andere punten kwamen ruimschoots aan bod.

Het Regeerakkoord is een complex onderwerp. Er is sprake van een crisis en iedereen zal daar de gevolgen van (gaan) merken. Ook voor de PvdA zijn er onderwerpen die men graag anders gezien had. Wel is het zo dat veel punten, die voor de PvdA belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld nivellering in het Regeerakkoord terug te vinden zijn. Dit Regeerakkoord zal nu worden uitgevoerd en dat betekent ook dat op een aantal terreinen de precieze invulling nog uitgekristalliseerd moet worden.

Kortom een boeiende spreker, een betrokken publiek en daardoor een interessante bijeenkomst over een onderwerp, waar wij allen in de toekomst nog het nodige van zullen merken.

Tags

Duco HooglandPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top