Skip to content

Fietstunnel en via 44 € 1,8 miljoen duurder

23 november 20122 minute read

Wassenaar – Het onderzoek naar de financiële situatie rondom de diverse projecten bij Den Deijl is afgerond. Een onafhankelijk accountant heeft de afgelopen weken onderzoek gedaan naar de financiële situatie rondom de verschillende projecten bij Den Deijl waaronder de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel onder de snelweg N44 en de snelfietsroute Via 44. Bij reguliere controlewerkzaamheden voor de Najaarsnota 2012 werden begin oktober aanwijzingen gevonden voor een mogelijke financiële overschrijding.

Onderzoek
Het doel van het externe onderzoek was het achterhalen van relevante feiten zodat een gefundeerd oordeel kon worden gevormd over de omvang, oorzaken en mogelijke oplossingen van de overschrijding van het door de gemeenteraad verstrekte krediet.

Bevindingen
De accountant heeft op basis van een analyse van de gegevens de totale kosten met betrekking tot de projecten rondom Den Deijl van € 9,2 miljoen berekend. Afgezet tegen de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde kredieten en overige budgetten van € 7,4 miljoen, ontstaat een overschrijding van € 1,8 miljoen.

Oorzaken overschrijding
Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen voor de overschrijding. Zo zijn er reeds in 2007 verkeerde aannames gemaakt bij de start van het project. Deze verkeerde aannames lagen ook aan de basis van verkeerde ramingen. Daarnaast heeft ook meerwerk op diverse onderdelen van de projecten geleid tot extra kosten.

Extra raadsvergadering
Het accountantsrapport zal besproken worden tijdens een extra raadsvergadering op maandag 26 november om 21.00 uur in Raadhuis de Paauw in Wassenaar. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Tags

FietstunnelVia 44Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top