Skip to content

Enquête project locatie Valkenburg

27 november 201252 second read

Wassenaar – Laat ons weten wat u van het concept-Masterplan vindt! Enquête nu online! De gemeente Katwijk en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) werken samen om het voormalige Marinevliegkamp te ontwikkelen tot de meest aantrekkelijke woon-, werk- en recreatielocatie in de Randstad.

Met de plannen voor de Locatie Valkenburg wordt een bijzonder gebied ontwikkeld. Dat doen wij niet zonder u. We willen u als geïnteresseerde graag betrekken bij het plan en ons laten inspireren door uw ideeën..Laat ons weten wat u van het concept-Masterplan vindt en vul de enquête in.
Klik hier om mee te doen.

Met uw ideeën en mening kunt u de projectorganisatie verder inspireren om het plan te optimaliseren. Alle reacties verwerkt de projectorganisatie in een definitief plan. De uiteindelijke vaststelling van dit Masterplan is in de zomer van 2013.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. SmartAgent, een onafhankelijk onderzoeksbureau, voert het onderzoek uit. Uw anonimiteit is gewaarborgd. Uw antwoorden worden niet doorgegeven aan anderen.

Wij kijken uit naar uw mening!

Project Locatie Valkenburg

Tags

EnquêteEnquêteValkenburgVlakenburgWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top