Ga naar hoofdinhoud

Verklaring PvdA Wassenaar over ontstane bestuurscrisis in Wassenaar

16 december 20123 minute read

Wassenaar – PvdA fractie Wassenaar meent dat de VVD wethouders noch het dorp noch hun partij een goede dienst hebben bewezen door in het College van B&W van 11 december het vertrouwen in CDA wethouder Dienke Dekker op te zeggen. Als zij dat al hadden willen doen en zij meenden daar goede reden voor te hebben, dan hadden zij dat ruim voor de bijeenkomst van de gemeenteraad van 3 december moeten doen.

En vervolgens ook voor hun daden aanspreekbaar te zijn tijdens deze Raadsvergadering. Beide VVD wethouders hebben voor en tijdens 3 december het tegendeel gedaan. Je hoeft geen groot mensenkenner te zijn om te zien dat wethouder Dekker bereid was haar verantwoordelijkheid te nemen en op te stappen. Zij hebben haar daarvan weerhouden, met idee dat dan VVD wethouder Van Dijk uit de wind kon blijven. Nu is er op 3 december een schijndebat gevoerd en beschadigen zij de enige wethouder die in de Raad echt van spijt getuigde nog verder. Er gaat kostbare tijd verloren om Wassenaar weer bestuurbaar te maken door deze politiek onvolwassen streken, een bestuurder van Wassenaar onwaardig. Hoe nu verder?

Anouk van Eekelen (VVD) informeert, indachtig het adagium: wie breekt die betaalt.
Er zijn theoretisch drie mogelijkheden:
1. Voortzetting huidige coalitie, met nieuwe VVD wethouders.
2. Bijna raadsbrede coalitie inclusief WWW .
3. Nieuwe coalitie zonder VVD, met CDA, WWW en progressieve fracties.

Afhankelijk van de inhoudelijke invulling en praktische mogelijkheden is de PvdA bereid steun te verlenen aan de twee laatste varianten. Ik hoop dat de eerstvolgende Gemeenteraadsvergadering van 17 december duidelijk is / wordt welke weg wij inslaan. Inmiddels heeft Joop van den Berg (PvdA) een informatie opdracht aanvaard om te zoeken naar mogelijkheden voor een stabiel en zo breed mogelijk gedragen College. Dit in aanvulling op zijn onderzoek naar de bestuurlijke cultuur in Wassenaar en de mogelijkheden tot verbetering daartoe. Wij wensen hem veel succes en wat de fractie van de PvdA betreft zijn er een paar zaken die echt geregeld moeten worden.

Een nieuw College krijgt wat de PvdA betreft ten minste als opdracht mee om:
• Open en transparant de burgers en de Raad tegemoet te treden
• De drie decentralisatie (overdracht van taken van rijk naar gemeente op het gebied van jeugd, zorg en werk en inkomen) goed, zorgvuldig en sociaal in te voeren.
• De met Voorschoten gezamenlijke ambtelijke werkorganisatie Duivenvoorde zo in te richten dat we in de toekomst controle hebben over grote projecten, zoals de Traverse en de fietstunnel Den Deijl.
Voor de leden van de Gemeenteraad in Wassenaar ligt er wat ons betreft de opdracht om de basis te leggen voor een volwassen en verantwoordelijk politiek bestuurlijk proces , waarin politieke meningsverschillen op de zaak en niet op de persoon worden uitgevochten en liever nog worden overbrugd.

Pim van de Locht, fractievoorzitter PvdA

Tags

BestuurscrisisPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top