Skip to content

VVD roept raad op om fractievergoeding te verlagen

8 juli 201354 second read

Wassenaar – Bij de bespreking van de voorjaarsnota en de kadernota in de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen heeft Liz Schaefer namens de VVD-fractie voorgesteld om de vergoeding die elke fractie voor bepaalde onkosten ontvangt te verlagen. De besparing kan dan gebruikt worden voor de niet geraamde kosten voor het bijwonen van commissievergaderingen door burgerraadsleden.

De raad heeft eind vorig jaar besloten drie commissies in te stellen in plaats van de carrousel waar tot dan toe de voorbespreking van raadsvoorstellen plaatsvond. Burgerraadsleden die zo’n commissievergadering bijwonen, krijgen hiervoor een vergoeding die echter nog niet in de begroting was opgenomen (totaal begroot op € 7.500, – per jaar). Alleen WWW en VVD hebben geen burgerraadsleden. De VVD-fractie heeft er begrip voor dat kleinere partijen zich laten vertegenwoordigen in de commissievergaderingen door burgerraadsleden, omdat het voor een raadslid van een kleine partij vaak lastig is om bij alle vergaderingen aanwezig te zijn. Maar tegelijkertijd moet ook de raad in deze economisch moeilijke tijd op de eigen kosten letten. De VVD is graag bereid hieraan bij te dragen door een verlaging van de fractievergoeding.

Tags

VVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top