Skip to content

Gemeenschappelijke commissie bezwaarschiften

17 oktober 201353 second read

Wassenaar – De gemeente Voorschoten en Wassenaar maken vanaf juni dit jaar gebruik van één bezwaarschriftencommissie. Op woensdag 16 oktober maakten burgemeester Jeroen Staatsen en burgemeester Jan Hoekema informeel kennis met de leden van de commissie bezwaarschriften in Raadhuis De Paauw.

De bezwaarschriftencommissie werkt voor beide gemeenten op dezelfde manier en volgens gelijkluidende verordeningen. De commissie bestaat uit tien leden. Allen zijn jurist met specialisaties op verschillende vakgebieden. De commissie is onafhankelijk, dat wil zeggen dat de leden ervan niet werkzaam zijn voor één van beide gemeenten.

Zittingen
Als iemand het niet eens is met een besluit, kan hiertegen bezwaar worden gemaakt. In het kader van de behandeling van het bezwaar vindt een hoorzitting plaats, waarbij drie leden van de commissie bezwaarschriften aanwezig zijn. De hoorzittingen voor bezwaren van de gemeente Wassenaar vinden plaats in Raadhuis De Paauw, voor bezwaren van de gemeente Voorschoten worden hoorzittingen georganiseerd in het Ambachts- en Baljuwhuis. Na de hoorzitting brengt de commissie een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt aan de hand daarvan een beslissing op het bezwaarschrift.

Tags

VoorschotenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top