Skip to content

Duinrell en Dunea slaan handen in één

22 oktober 201346 second read

Wassenaar – Op 29 oktober a.s. ondertekenen de heren Philip van Zuylen Van Nijevelt, directeur van Vakantie- en attractiepark Duinrell en Piet Jonker, directeur van drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea de overeenkomst opgesteld ter bescherming van de waterwinbelangen. Dit doen zij onder het toeziend oog van Burgemeester Jan Hoekema en wethouder Leendert de Lange van de gemeente Wassenaar.

Na vele jaren is er in goed overleg een gebruikersovereenkomst tot stand gekomen, waarin het grondwater ten behoeve van de productie van drinkwater is veiliggesteld en Duinrell haar attracties kan blijven aanbieden aan het publiek. Bovendien kan worden voldaan aan de Wet Bodembescherming. De duinen van Wassenaar zijn belangrijk voor de drinkwatervoorziening, natuur en recreatie. De provincie en de gemeente willen dat die functies goed samen gaan en elkaar niet verstoren. De ondertekening van deze overeenkomst tussen Dunea en Duinrell is uniek en als eerste in zijn soort. Een groot bewijs dat waterwinning, natuur en recreatie samen kunnen gaan.

Tags

DuinrellDuneaWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top