Skip to content

VVD verkiezingsprogramma: De toekomst van Wassenaar: schoon, groen en veilig

5 november 20133 minute read

Wassenaar – Uit handen van VVD-afdelingsvoorzitter Jan Gieskes ontving lijsttrekker Anouk van Eekelen afgelopen zondag het verkiezingsprogramma 2014-2018 “De toekomst van Wassenaar: schoon, groen en veilig.” Op 19 maart 2014 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.

Van Eekelen: “Met dit uitstekende programma kan ik de boer op. In het programma benadrukt mijn partij dat wij voorstander zijn van een zelfstandig Wassenaar met een financieel degelijk beleid zonder lastenverhoging. De inwoners en bedrijven hebben het in deze economische crisis al lastig genoeg. Daarnaast staan wij pal voor ons groene en dorpse karakter en willen we dat versterken, bijvoorbeeld door meer natuurspeelplekken voor kinderen.”

Afdelingsvoorzitter Jan Gieskes overhandigde het door de leden vastgestelde programma aan Van Eekelen: “Met dit programma kunnen jij en jouw nieuwe team een goed resultaat behalen voor de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen”. Belangrijk speerpunt naast schoon, groen, veilig en degelijk financieel beleid is bijvoorbeeld het mogelijk maken van koopzondag. Van Eekelen: “De rijen voor de supermarkt op zondag laten zien dat er behoefte aan is. Wij liberalen vinden dat iedere winkelier zelf mag bepalen wanneer de winkel opengaat, of dit nu maandag of zondag is. Ondernemers kunnen dat prima zelf beslissen, dat hoeft de overheid niet te doen. In ons programma onderstrepen wij dit.”

Van Eekelen maakt duidelijk waar haar partij voor staat: “De VVD is een liberale partij en staat voor vrijheid; van de vrijheid om je eigen leven in te richten tot de vrijheid van meningsuiting en vrijheid om te ondernemen. Daarbij hoort een kleinere overheid die met minder mensen betere prestaties levert. De VVD strijdt voor een samenleving waarin mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en elkaar respecteren. Vrijheid en verantwoordelijkheid kunnen niet zonder elkaar. Ieder mens draagt in vrijheid niet alleen de verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar houdt ook rekening met de vrijheid van anderen. Gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid zijn belangrijke elementen in het liberalisme.”

De Wassenaarse VVD zet zich vanuit deze liberale beginselen in voor de samenleving in ons dorp. “Wij zijn een sociaal betrokken partij die het dorp liberaler wil maken. In Wassenaar moet iedereen maximaal de ruimte krijgen om iets van zijn of haar leven te maken. De VVD is een partij voor alle Wassenaarders: jong en oud, gezinnen en alleenstaanden, gehandicapten en chronisch zieken, werkenden en werkzoekenden. Wie ondanks eigen inspanningen buiten de boot valt verdient een steuntje in de rug. Eigen verantwoordelijkheid en sociale rechtvaardigheid moeten hand in hand gaan.”, aldus de lijsttrekker. Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Ondanks bemoedigende resultaten blijft het belangrijk om permanent in te zetten op een veilig Wassenaar,. De aanpak en het tegengaan van woninginbraken is voor de VVD topprioriteit. Wij steunen de bewoners en straffen de criminelen.

Vanuit deze liberale uitgangspunten hebben de leden van de Wassenaarse VVD een programma vastgesteld waarmee ons dorp klaar gestoomd wordt voor de toekomst. Van koopzondag tot meer natuurspeelplekken voor kinderen, de VVD gaat ervoor!

Tags

VerkiezingenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top