Ga naar hoofdinhoud

Maandelijkse bijeenkomst van ruilnetwerk LETS

10 november 20132 minute read

Wassenaar – Vorige jaar maart werd in Wassenaar een informatiemarkt over het lokale ruilnet werk LETS georganiseerd. Mede door een artikel in deze krant, via de website van Wassenaar werd deze moderne vorm om diensten en goederen uit te wisselen regelmatig onder de aandacht gebracht.

LETS is voor iedereen die mee wil doen; voor mensen die weten wat ze kunnen en voor mensen die dat willen ontdekken. Door lid te worden kan men zijn/haar vaardigheden of hobby te gebruiken om elkaar zonder geld elkaar te helpen. Voor een aantal mensen in deze tijd van “krapte” een uitkomst voor de portemonnee, andere mensen worden lid uit ideologische overwegingen. Uit een pasgehouden afstudeer onderzoek blijkt zelfs, dat de sociale kant van een lidmaatschap bij een LETSkring één van de belangrijkste redenen is, om lid te worden.

De ervaring leert, dat er een mogelijkheid moet zijn om elkaar met regelmaat op een vaste plek kan ontmoeten, ondanks dat er veel geregeld kan worden via de website en het Forum van LETSleiden .Het goede nieuws nu is; dat de eigenaresse van een leuke winkel op het Stadhoudersplein 1, ons de gelegenheid biedt om elkaar maandelijks te ontmoeten.

Een gezellig ruimte, waar men op zaterdag 16 november van 10 tot 11 uur informatie kan krijgen over dit ruilnetwerk. Eventueel met koffie met eigen gebakken lekkers. Voor leden uit Wassenaar en directe omgeving (aangesloten bij LETSkring Leiden) nu een mogelijkheid om elkaar regelmatig te ontmoeten. Zo kan men vraag en aanbod van diensten gelijk op elkaar afstemmen, eventuele problemen voorleggen en elkaar helpen.

Allerhande informatie kunt u vinden op www.letsleiden.nl Via link Forum kunt u enkele onderwerpen openen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, dan zien wij u op zaterdag 16 november op het Stadhoudersplein 1.

De volgende bijeenkomst is op 7 december. In 2014 staat elke laatste zaterdag van de maand op de planning.

Hanneke Pronk van den Berg tel:0705114703 of pronkenberg@tele2.nl

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top