Ga naar hoofdinhoud

Merry Christmas

16 december 20137 minute read

Wassenaar – Kerstmis the most wonderful time of the year! Wat is er gezelliger dan ’s avonds door de straten lopen of rijden en overal mooie kerstverliching te zien?

Maar Kerstmis brengt ook enige kerststress met zich mee…
– Wat gaan we eten?
– Wat trek ik aan?
– Wat voor cadeaus?
– Wie nodig ik uit?
– Hoe ga ik het huis versieren?
– Wat hang ik in mijn boom?
– Waar zet ik de boom neer?
– Doen de kerstlampjes het nog?

Vooral dat laatste zorgt voor veel irritatie, herkent u het volgende?
U bent net klaar met het laatste lampje in de boom hangen, en heel de slinger gaat uit… Dit omdat er 1 lampje los zit! *zucht* Of u haalt de kerstlichtjes uit de doos en alles zit in elkaar gefrommeld. Niets irritanter dan een licht slinger die in elkaar zit. (de reden dat er in mijn kerstboom ook geen lichtjes zitten! haha)

En dan hebben we nog de kerstversiering in de boom. Doet u nog een jaar met de kerstversiering van vorig jaar? Of gaat u toch maar mee met de nieuwste trend van dit jaar?
Maar WAT is de nieuwste trend dit jaar? Of wilt u gewoon wat inspiratie opdoen?
Ik ben speciaal voor u naar tuincentrum De Bosrand te Wassenaar geweest.
Er is mij opgevallen dat er veel bonte kerstbomen zijn! Niets is te gek! Ik kwam zelfs een rode kerstboom tegen! WAT?! Rood?! Ja rood! Niet de versiering die in de boom hing, maar de boom zelf was rood! Erg appart!

Verder zien we ook veel grote ornamenten in de kerstbomen, grote bloemen, veren, vlinders, boa’s en soms zelfs knuffels!
Met dank aan tuincentrum De Bosrand Wassenaar voor de medewerking van deze fotoreportage!

Maar waarom hebben wij eigenlijk een Kerstboom?
De kerstboom (een spar, en geen dennenboom) gaat terug op een vruchtbaarheidssymbool. Over de ouderdom van het gebruik van de kerstboom, lopen de bronnen zeer uiteen. Waarschijnlijk hadden reeds de Germanen voor de kerstening rond de tijd van winterzonnewende (het joelfeest of Yule) een altijd groene boom in huis of op het erf. Vanwege deze heidense wortels heeft de Rooms-katholieke Kerk de boom lange tijd geweerd uit het christendom.

Luther verklaarde begin zestiende eeuw de kerstboom tot symbool van de geboorte van Jezus. Eerst stond de boom alleen nog in de kerken; eind 19e eeuw haalde men hem, allereerst in protestantse landen, alsnog de huiskamer binnen.

De kerstboom herinnert de christen volgens Luther aan de boom in het paradijs; de kerstboomballen aan de vruchten waarvan Adam en Eva aten. De piek in de boom staat voor de ster die de Wijzen de weg wees naar de geboorte­plaats van Jezus; soms wordt de piek daarom door een ster vervangen.

De katholieken gaven eerder aan de kerststal, eventueel met groene versieringen, de ereplaats in huis, pas sinds 1982 staat er in het Vaticaan ook een kerstboom. Protestanten weerden echter in het algemeen de beelden van de kerststal, vanwege hun beeldenverbod, vandaar had de kerstboom bij hen meer succes. Overigens bestond er rond de voortdurend groene naaldboom in de warmere, zuidelijke katholieke landen ook geen voorgeschiedenis of heidense folklore zoals in de Germaanse noordelijke landen.

De kerstboom wordt versierd met kaarsen, slingers, balletjeskettingen, engelenhaar en kerstballen. In verband met brandpreventie is er ook speciale kerstboomverlichting in zwang gekomen, bestaande uit kleine elektrische lampjes in plastic behuizing.

De kerstboom wordt thans ook wel theologisch geïnterpreteerd als voorafbeelding van het hout van het kruis van Christus’ lijden en offerdood; daarnaast wordt met het groene hout verwezen naar de kribbe en het eeuwig leven dat door Jezus bewerkstelligd en verdiend werd, volgens de christelijke opvatting.

Oorsprong van Kerstmis
De Germanen vierden rond Midwinter (21 december) reeds midwinter- of joelfeesten (winterzonnewende) waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot op vandaag jul.

In de vierde eeuw zorgden keizer Constantijn de Grote en de bisschoppen van de uit vervolging bevrijde vroege Kerk ervoor dat Kerstmis op 25 december zou worden gevierd. Op deze datum werd rond de Middellandse Zee tot dan toe de zonnegod vereerd onder vele verschillende namen zoals Ra in Egypte en Helios in Griekenland. In het late Romeinse Rijk was dit vooral de zonnegod Sol Invictus (=de onoverwinnelijke zon). Omdat Jezus het Licht van de Wereld genoemd werd, zou Constantijn I – volgens bepaalde auteurs[bron?] – hebben besloten dat de geboorte van Christus op deze dag gevierd zou moeten worden. Bovendien – en dit feit is invloedrijker geweest bij de opkomst van de viering van de geboorte van Christus als Kerstmis – waren de dagen rond 25 december reeds de vrije feestdagen der saturnaliën.

De geboorte van Jezus nam in de kerkelijke kalender daarvoor geen bijzondere plaats in, hoewel ze wel gevierd werd, en tot op de dag van vandaag geldt Pasen in het christendom eigenlijk als veel wezenlijker dan Kerstmis. Jezus werd volgens het evangelie aan het einde van het Joodse (of Romeinse) jaar geboren, maar door de kalenderwijzigingen en de verschillen in tijdrekening wordt de overzetting niet zeer accuraat geacht, te meer daar ook melding gemaakt wordt van kudden schapen in lagere (en dus warmere) velden rond Bethlehem. Het weiden van schapen in Palestina is rond 25 december thans weliswaar zeldzaam, maar toentertijd niet geheel onmogelijk – de schapen die voor de offerdienst in de Joodse tempel gefokt werden, graasden het hele jaar door, ook in de omgeving van Bethlehem (Beth Lechem- huis van het brood). Bovendien is de maand december in Palestina niet zo koud. De datum is dan ook niet met zekerheid als niet-authentiek te bestempelen, want uit de oude christelijke liturgieën – die van vóór de vierde eeuw – stamt reeds de viering van Driekoningen (6 januari) in dezelfde wintertijd. Sextus Iulius Africanus noemt de geboorte van Christus als vallende op 25 december, in een van zijn geschriften gedateerd op 221 n.Chr.

De aansprekende thematiek en de reeds bestaande tradities hebben Kerstmis echter tot het voornaamste feest in het jaar gemaakt. De huidige tradities rond het kerstfeest zijn van land tot land verschillend, zoals ze ook lang niet allemaal even oud zijn. Duidelijk is dat de Amerikaanse volkse en commerciële kerstgewoonten, in het kader van de voortschrijdende globalisering, overal elders doordringen, ook in Nederland.

Het woord ‘Kerstmis’ betekent eigenlijk ‘Christus-mis’, omdat dit feest gewijd is aan de geboorte van Jezus die de christus (de gezalfde) wordt genoemd. Het woord ‘kerst’ is uit het woord christus ontstaan; zo betekent “kerstenen” bijvoorbeeld “christelijk maken”. De Mis is de christelijke viering van het offer van de Eucharistie, waarin aan het einde van de dienst gezegd of gezongen wordt “Ite Missa est” (vert. Gaat het is de heenzending of: Gaat het offer is voltrokken).

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis

Een gezegend kerstfeest en een gelukkig, gezond & liefdevol 2014!
En vergeet niet, kerstmis draait niet om ’t eten of om de cadeaus, kerstmis gaat om het samen zijn met de mensen die je lief hebt!

Geniet van de sfeerimpressie & fotoreportage die ik heb gemaakt bij Tuincentrum de Bosrand!

15 december 2013 – Komt de kerstman bij Tuincentrum De Bosrand Wassenaar op bezoek!
Kom daarom zondag 15 december tussen 13:00 en 16:00 uur langs om dé Kerstman te ontmoeten en de mooiste kerstboom uit te zoeken. Laat je inspireren door de kerstshow voor de aankleding van je huis, tuin en kerstboom en creëer zo thuis je eigen Christmas World!

Tags

KerstWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top