Skip to content

“Bestuurlijke fusie moet goed zijn voor burgers en bestuur”

29 januari 20142 minute read

Wassenaar – Als lijsttrekker van D66 Wassenaar wil ik graag duidelijk maken wat wij nu eigenlijk vinden van de discussie over al dan niet fuseren met Voorschoten. D66 werd opgericht in 1966 met plannen voor bestuurlijke vernieuwing. Dus het is logisch dat wij hierover een duidelijke visie hebben. Maar dat wil niet zeggen dat wij blindelings voorstander zijn van elke fusie. Integendeel. Kort samengevat: elke bestuurlijke verandering is te rechtvaardigen als hij beantwoordt aan een aantal voorwaarden: een doelmatiger, krachtiger en goedkoper bestuur. En bovendien handhaving of versterking van het democratisch gehalte – dus goede toegankelijkheid – van dat bestuur voor de burgers.

De burgers moeten met hun ideeën makkelijk terecht kunnen bij hun bestuurders. En ze moeten zonder barrières gebruik kunnen maken van de diensten van hun gemeente. Zo zijn wij landelijk bij D66 voorstander van hervorming van de provincies en herindeling van de waterschappen. Niet van het werk dat ze doen, maar wel van de antieke structuur. Laten we nou in Wassenaar net bezig zijn met een reorganisatie die juist de goede kant op gaat. We hebben onze ambtelijke diensten met die van Voorschoten geïntegreerd. U merkt niet eens of de ambtenaar met wie u ergens over overlegt in dienst is bij Voorschoten of bij Wassenaar. Dat maakt ook niet uit, als u maar tijdig het juiste advies krijgt. Bijvoorbeeld dat u uw paspoort snel krijgt en als u maar goed en snel wordt geholpen met uw bouwvergunning. Maar dit wilt u wel in uw eigen gemeente kunnen aanvragen. D66 is daarom voor het behoud van een fysiek loket in Wassenaar en Voorschoten en tegelijkertijd verbetering van de digitale dienstverlening.

Tegelijk houdt u uw eigen Wassenaarse gemeenteraad en uw eigen college van burgemeester en wethouders. Of dat zo blijft, dat hebben wij in Wassenaar niet alleen voor het zeggen. Als D66 Wassenaar hebben wij de overtuiging dat een bestuurlijke fusie alleen aanvaardbaar is, als wij er als Wassenaar op vooruit gaan. In democratisch opzicht, wel te verstaan. Voorlopig zijn wij er niet van overtuigd dat een gemeente Duivenvoorde (Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam samen) hoe leuk dat voor sommige bestuurders ook mag klinken, veel problemen gaat oplossen. We moeten wel kunnen waarborgen dat de democratische controle op al onze samenwerkingsverbanden effectief blijft.

Kortom, D66 staat (al jaren) voor een compacte overheid, waar de bevolking terecht kan voor advies, raad, een luisterend oor en efficiënte dienstverlening.

Tags

D66FusieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top