Skip to content

Het Nut Wassenaar bezoekt met u museum Schiedam

30 januari 20142 minute read

Wassenaar – Het Nut Wassenaar bezoekt met u museum Schiedam met de tentoonstelling “Ik hou van Holland, NL kunst na 1945” op vrijdagmiddag 14 maart van 14.00 – 16.00 uur.

Het Sint Jacobs Gasthuis, gebouwd in 1789 in neoclassicistische stijl, bleef tot 1934 de woonstee van armlastige zieken en bejaarden in Schiedam. In dat jaar konden zij verhuizen naar een moderner en comfortabeler onderkomen. Het oude gasthuis werd met veel improvisatievermogen in gebruik genomen als museum. Een grote verbouwing in de jaren 2003-2006 zorgde voor de broodnodige aanpassingen. De bakermat van het educatieve museumwerk ligt, wat betreft ons land, in Schiedam. De legendarische museumdirecteur Pierre Janssen begon hier in de jaren ’50 met de Kunstklas, een kinderatelier waarin kijken en bezig zijn met vorm en kleur centraal stonden.

Speerpunt in het Stedelijk museum Schiedam is de Nederlandse kunst van na 1945. De huidige tentoonstelling “Ik hou van Holland” is aan de kunst van onze eigen tijd gewijd. En dat kan onthullend zijn. Wat we in onze jeugd prachtig vonden heeft wellicht afgedaan en wat toen als afgrijselijk gold, zou nu zomaar tot de canon kunnen behoren. De tegenstelling abstract-figuratief, indertijd twee zo duidelijk gescheiden werelden, heeft in de afgelopen jaren zijn scherpte verloren. Er blijken zoveel verschillende schakeringen abstract te bestaan en zoveel smaken figuratief. Kortom een tentoonstelling die borg staat voor de nodige ontdekkingen en die onze kijk op de kunst van het recente verleden ongetwijfeld zal verhelderen.

U kunt als lid met evt. introducés mee en worden opgehaald op een van de acht opstapplaatsen in Wassenaar. Als introducés lid worden mogen ze gratis mee en wordt deze excursie verrekend met de contributie. Leden betalen € 20.00 p.p. Indien u een museumkaart heeft gelieve u die mee te nemen zodat alleen bovenstaande kosten van de busexcursie en een evt. consumptie voor uzelf zijn. Het Nut zorgt voor het vervoer, fooi voor de chauffeur en de administratiekosten. U kunt boeken tot uiterlijk 13 februari a.s. via de website www.nutwassenaar.nl, of evt. via het inschrijfformulier uit het Nut programmaboek 68 dat ter inzage ligt bij het Cultuur Informatie Punt of de balie van de bibliotheek in Wassenaar.

Het Nut hoopt weer op een volle bus museumliefhebbers, die op eigen gelegenheid in het museum Schiedam de NL kunst van na 1945 willen ontdekken. Het Nut bestuurslid Peggie Breitbarth zal u weer in de bus en museum vergezellen.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top