Skip to content

Koorruïnedag 1 maart 2014: asielzoekers en mensenrechten

13 februari 20142 minute read

Wassenaar – Mohammed Kherad: “Bijna niemand kan zich voorstellen wat het betekent je vaderland te moeten verlaten en te moeten leven in angst. Dan zoek je asiel, bijvoorbeeld in Nederland. Asielzoekers zijn geen probleem, ze hebben problemen.”

De Koorruïnedag is inmiddels tot één van onze goede tradities gaan behoren Ieder jaar ontmoetten wij ongeveer veertig belangstellenden uit de wijdere omgeving – vertegen- woordigers van alle leeftijdsgroepen.

Op zaterdag 1 maart 2014 organiseert de commissie Koorruïne in de Dorpskerk van Wassenaar een informatieve bijeenkomst over asielverzoek. Aanleiding is het verblijf van asielzoekers op Duinrell in Wassenaar. De bijeenkomst bedoelt veelzijdige informatie te geven over asielzoekers, hun opvang door het COA, en de asielproblemen in het algemeen. De voordrachten duren 30 minuten,. Waarna gelegenheid voor vragen en discussie. Er is volop ruimte voor discussie.

Het programma is als volgt:
10:00 uur – inloop
10:30 uur – Mohammed Kherad: ervaringen van een voormalig asielzoeker, nu met verblijfsvergunning.
11:15 uur – koffie
11:30 uur – mw. Marijke Klaassens (COA): de opvang van asielzoekers
Het COA (het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers): Wat is het COA? Wie heeft de leiding? Wat gebeurt op de opvangplaatsen, vanaf het moment dat een asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland? Hoe worden de asielzoekers verzorgd, hoe brengen ze hun tijd door, hoe is hun relatie met elkaar en met de buitenwereld?
12:15 uur – mw. mr. Conny Koets-Bolhuis, advocate: mensenrechten en asiel. Vluchteling in Nederland: Nederland heeft sedert ongeveer 1585 vluchtelingen opgenomen.
13 – 14:00 – lunch

Kosten: € 15, studenten € 7, 50 incl. koffie en lunch.

Voor deze Koorruïnedag kunt u zich opgeven via het contactformulier op www.pkn-wassenaar.nl. of bij Marianne Karman, T 070-511 57 05 (na 17.00 uur), E karmanmarianne@gmail.com

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top