Skip to content

Aantal voortijdig schoolverlaters opnieuw afgenomen

20 februari 20142 minute read

Wassenaar – Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) in Leidschendam-Voorburg en Wassenaar is in het schooljaar 2012-2013 opnieuw afgenomen. Dit blijkt uit het jaarverslag leerplicht 2012-2013 van de twee gemeenten. In Leidschendam-Voorburg nam het aantal voortijdig schoolverlaters af met 18% van 139 naar 115. In Wassenaar is een afname van 38% te zien: van 39 naar 24. Beide gemeenten zijn blij met dit positieve effect van de gezamenlijke regionale inspanningen op dit gebied. Daardoor is het aantal voortijdig schoolverlaters fors gedaald.

Wethouder Onderwijs Fatma Koşer Kaya (Wassenaar): ‘Ik vind het belangrijk om te investeren in jongeren en hun startkwalificaties. Jongeren die met een diploma van school komen, hebben betere perspectieven op de arbeidsmarkt. Daarom is het van belang om tijdig in te grijpen op verzuim en het vroegtijdig schoolverlaten.’

Keertje spijbelen
Voortijdig stoppen met school begint meestal onschuldig met ‘een keertje spijbelen’. De leerplichtambtenaren en vsv-casemanagers werken nauw samen met scholen. Ze proberen in gesprekken met jongeren en hun ouders, de jongeren te stimuleren weer naar school te gaan. Daarnaast proberen leerplichtambtenaren en casemanagers door samenwerking met diverse scholen en zorgpartijen jongeren – als dat nodig is – zo snel mogelijk door te verwijzen, zodat er gerichte hulpverlening kan worden ingezet. Door samenwerking tussen leerplicht, vsv-consulenten én jongerenconsulenten vanuit het Jongerenloopbaancentrum worden jongeren geholpen naar school, werk of naar beide.

Luxeverzuim afgenomen
In beide gemeenten is het luxeverzuim fors afgenomen. Luxeverzuim is bijvoorbeeld twee dagen eerder op vakantie gaan of later van vakantie terugkomen. In gevallen van luxeverzuim wordt, overeenkomstig landelijke richtlijnen, bijna altijd proces-verbaal opgemaakt. Die aanpak blijkt effectief.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top