Skip to content

Voorstel duurzame investering in buurtcentrum Oostdorp

21 februari 20142 minute read

Wassenaar – Wethouder Leendert de Lange (gemeentelijke gebouwen) heeft een bezoek gebracht aan de gebruikers van buurtcentrum Oostdorp (O&O gebouw). Reden van het gesprek is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om verbeteringen op het gebied van achterstallig onderhoud aan het gebouw uit te voeren, het gebouw brandveiliger te maken en ervoor te zorgen dat het gebouw energiezuiniger wordt. Dit voorstel wordt maandagavond 24 februari in de raadscommissie Ruimte & Economie besproken.

Van alle gebruikers was een goede vertegenwoordiging aanwezig; Scouting Willibrord, buurtvereniging Oostdorp & Omgeving en de Wassenaarse Stichting Trefpunt voor Ouderen (WASTO). Met alle betrokken partijen is met enthousiasme van gedachte gewisseld over de plannen van het college. Wethouder De Lange: ‘De huidige onderhoudstoestand van dit gemeentelijke monument is door het uitstellen van regulier vervangend onderhoud duidelijk verslechterd. Om ons culturele erfgoed in stand te houden en het gebouw qua brandveiligheid en duurzaamheid op orde te krijgen is een investering van circa € 1.000.000,- nodig. De gemeente kan het grootste deel betalen uit de voorziening voor gemeentelijke gebouwen en voor een deel wordt een extra budget aan de gemeenteraad gevraagd. Het college ziet dit ook als een belangrijke investering in een gewaardeerde centrale ontmoetingsplek voor de mensen in de wijk Oostdorp en omgeving’.

Voorstel aan de raad
Op 24 februari wordt het voorstel van het college aan de gemeenteraad besproken in de commissie Ruimte & Economie en kan er na agendering over worden besloten in de raad van 10 maart. ‘Ik vind het van belang dat de gebruikers van het O&O gebouw vroeg worden betrokken bij onze planvorming. Het is nu aan de gemeenteraad om verder een besluit te nemen over het ter beschikking stellen van de middelen om een duurzame renovatie van dit karakteristieke gebouw te realiseren’, aldus wethouder De Lange.

Op de website http://www.gemeenteraadwassenaar.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte–Economie/2014/24-februari/19 kunt u de achterliggende stukken inzien.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top