Ga naar hoofdinhoud

D66 duwt brede school Wassenaar op gang

26 februari 20143 minute read

Wassenaar – Als er een beleidsterrein is waar D66 zich de afgelopen jaren energiek en consequent voor heeft ingezet, dan is het wel de Wassenaarse jeugd in het algemeen, het onderwijs in het bijzonder en, binnen het onderwijs, de ontwikkeling van de brede school.

Daarom is het passend dat juist tijdens de bestuursperiode van D66 wethouder Fatma Koser Kaya kort geleden de eerste combinatiefunctionaris, die tot taak heeft de koppeling te leggen tussen (basis)scholen en het sportieve en culturele middenveld, in Wassenaar is aangesteld. Deze combinatiefunctionaris gaat de komende maanden aan de slag om te kijken hoe het concept in Wassenaar in het onderwijssysteem ingepast kan worden. De mogelijkheden zijn er al, nu nog op een effectieve manier aan elkaar koppelen en zo kinderen een nog bredere (basis) opleiding te bieden.

D66 heeft zich altijd verzet tegen de stelling dat in Wassenaar, met zijn voortreffelijke infrastructuur op sportief en cultureel gebied – denk alleen al aan zwembad en bibliotheek en aan de uitstekende voorzieningen van onze sportverenigingen – zoiets als een brede school niet nodig zou zijn. Maar gelukkig was in 2012 de gemeenteraad er al van te overtuigen dat de Wassenaarse schooljeugd het beste onderwijs krijgt door kinderen de kans te bieden zich zowel op cognitief als sportief, creatief en sociaal gebied te kunnen ontwikkelen. Juist door dit brede aanbod geef je kinderen de kans hun talenten zoveel mogelijk te ontdekken en benutten, en hen ruimte te bieden voor optimale ontplooiing.

D66 is in Nederland de onderwijspartij bij uitstek – zie bijvoorbeeld het Witboek dat landelijk D66 schreef op basis van de bevindingen van de ‘Onderwijskaravaan’ die door het land reed, zie https://www.d66.nl/wp-content/uploads/2014/02/Witboek-online.pdf

D66 zal er ook in de komende raadsperiode op toezien dat het brede school concept in Wassenaar verder wordt uitgebouwd. De gemeente moet bereid zijn te investeren in de jeugd.

Die nadruk op de ontplooiingskansen van onze jeugd vinden we trouwens ook terug in de nieuwe voorzieningen die in de periode dat D66 deel uitmaakt van het college tot stand zijn gekomen. Denkt u maar aan de nieuwe behuizing van de Stichting Jeugd en Jongeren Werk en de Muziekschool en niet te vergeten het initiatief voor de kindergemeenteraad in Wassenaar. Komende raadsperiode komt daar, wat D66 betreft, een kinderburgemeester bij! Als de Wassenaarse kiezers ook op 19 maart stemmen op D66, komen jeugd, jongeren en onderwijs in de nieuwe gemeenteraad bovenaan op de agenda te staan.

Tags

D66Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top