Skip to content

Reactie Passie voor Wassenaar op monumenten beleid gemeente Wassenaar

27 februari 20142 minute read

Wassenaar – Het monumentenbeleid van de Gemeente Wassenaar is onbegrijpelijk. Aantasting in privacy en honderden miljoenen waardevermindering van onroerend goed. Honderden eigenaren woedend.

In Wassenaar staan veel prachtige huizen en gebouwen. Mooie panden die tot stand zijn gekomen zonder tussenkomst van de lokale overheid. Het is juist het particuliere initiatief dat ten grondslag ligt aan de kwaliteit van de architectuur en tuinontwerp.

De gemeente is zuinig op monumenten en dat is een goede zaak. Je kan echter ook doorschieten in je goede bedoelingen. En dat is nu precies wat er op dit moment in Wassenaar gebeurt.

Het aanwijzen van een pand als monument is een dure zaak. Zowel voor de gemeente als voor de eigenaar. Daarom moet je als gemeente uitermate zorgvuldig zijn bij het aanwijzen van monumenten. Het aantal monumenten in een gemeente moet in verhouding staan tot de omvang van het dorp. Wassenaar kan maar een beperkt aantal monumenten aan. We kunnen het ons niet veroorloven om honderden panden aan te wijzen als monument of mogelijk monument. Passie voor Wassenaar is van mening dat een streefgetal van 100 monumenten past bij Wassenaar.

Niet elke eigenaar van een pand zal blij zijn als de overheid beslist dat het pand plotseling een monument wordt. De waarde van je huis daalt, met onmiddellijke ingang, aanzienlijk. Eigenlijk zou de gemeente de eigenaren per omgaande financieel moeten compenseren. Hoe denkt de gemeente deze planschade te gaan regelen? Gaan we weer eindeloos procederen? En waar haalt de gemeente het geld vandaan? Passie voor Wassenaar vindt dat een heilloze weg. Het is toch niet acceptabel dat je als gemeente een maatregel neemt waardoor een eigenaar in één klap een paar ton armer wordt. Ook beroof je de eigenaar van de vrijheid om met het pand te doen wat hij wil. Hoe kan een liberaal gemeentebestuur zoiets verzinnen?

Passie voor Wassenaar is voor een verantwoord monumentenbeleid. Het aantal monumenten moet echter wel bij de aard en omvang van ons dorp passen. Het culturele erfgoed moet goed worden bewaakt. Maar dat kan niet zonder overleg met de eigenaren. Eigenaren die beroofd worden van kapitaal en hun vrijheid om hun huis naar eigen goeddunken te beheren en onderhouden.

Passie voor Wassenaar vindt dat het zo echt niet kan. Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat deze maatregel er vlak voor de verkiezingen nog doorgedrukt moet worden.

Passie voor Wassenaar
Dr. Bert Ooms en Jan van der Does de Willebois

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top