Skip to content

D66 kiest constructieve koers…

13 maart 20143 minute read

Wassenaar – Begin jaren ’50 kon je op Amsterdamse trams de slogan aantreffen: ‘Hogere lonen en lagere prijzen, stem CPN. Voor communisten en partijlozen’.

Zo naïef zijn we tegenwoordig niet meer, maar toch… Als je zo de verkiezingsretoriek van de afgelopen weken beluistert ga je bijna denken dat de oude Amsterdamse CPN is verhuisd naar Wassenaar – en uiteengevallen in partijen met vrijwel gelijkluidende programma’s. Alleen de gezichten verschillen. Keus genoeg, voor de Wassenaarse kiezer, zou je denken, hoewel…

D66 staat voor een weloverwogen, constructieve aanpak. Als een wethouder of een raadslid van een andere partij een goede prestatie levert of een goed idee heeft, hebben wij er geen moeite mee dat vast te stellen en hem of haar te steunen. Dat lijkt vanzelfsprekend, tenslotte heb je in een gemeente geen socialistische lantaarnpalen of christendemocratische plantsoenen of “lokaal asfalt” – een pragmatische, bestuurlijke benadering; dus niet dogmatisch.

Dat is nu net een kernwaarde, een gedragsregel van D66: goed kijken wat er nodig is, welke problemen de overheid moet oplossen, welke taken de gemeente dient te vervullen. Om vervolgens te bepalen wat ons te doen staat en ten slotte doelmatig die taken uit te voeren. Daar komt geen ideologie aan te pas, al noemen we onszelf wel sociaalliberaal, omdat we uitgaan van de verantwoordelijkheid van het individu en bijspringen daar waar dat nodig is!

In de praktijk van de Wassenaarse politiek voor de komende vier jaar betekent dit dat wij constructief positief en weloverwogen zullen blijven werken aan een sociaal, groen, gezond en sportief Wassenaar.

Uit ons verkiezingsprogramma: “door de negatieve geluiden over de economie en de lokale politiek zijn we soms geneigd uit het oog te verliezen dat we relatief bevoorrecht zijn in Wassenaar. Wat D66 betreft zal er, naast de taken die alle gemeenten nu eenmaal op hun bord hebben liggen, zoals vooral de nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van (jeugd-)zorg en participatie, veel aandacht zijn voor de sportieve ontwikkeling van onze inwoners”.

Naast uiteraard het onderwijs, dat van oudsher een speerpunt is van D66 en niet te vergeten de lokale economie. Zoals D66 lijsttrekker Eva van Rijen zei tijdens het lijsttrekkersdebat in de Warenar: ‘Goed bestuur betekent voor D66 ook een evenwichtig financieel beleid en een actief economisch beleid met ruimte voor startende ondernemers. En ontwikkeling van het havengebied samen met ondernemers en bewoners, en aandacht voor verkeersproblematiek in Wassenaar Noord, met name rond het Rozenplein.

Onze boodschap: Wassenaarders kiest verstandig……….Stem D66!

Volg D66: www.wassenaar.d66.nl of @D66Wassenaar

Tags

D66Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top