Skip to content

Partijen reageren op eindstand politieke barometer GR2014

17 maart 201411 minute read

Wassenaar – Afgelopen vrijdag hebben wij alle stemmen van de 2 polls bij elkaar opgeteld, en daar het gemiddelde van genomen om zo de eindstand te bepalen. Naar aanleiding van deze eindstand hebben we de 9 partijen opnieuw gevraagd om hierop te reageren.

Of onze peiling enigszins in de buurt komt van de werkelijkheid zullen we woensdag zien! Wij vonden het in ieder geval heel leuk om dit te faciliteren en zoals bij alles heb je mensen die het leuk vinden en mensen die kritiek hebben. Alle feedback nemen wij weer mee om de site te verbeteren en nog meer te optimaliseren aan de wensen van onze bezoekers.

De eindstand
PvW – 5 zetels
CDA – 4 zetels
HvW – 3 zetels
VVD – 2 zetels
WWW – 2 zetels
D66 – 2 zetels
PvdA – 1 zetel
GL – 1 zetel
DLW – 1 zetel

Reacties van de partijen
{slider Lijst 1 VVD Wassenaar}
De enige peiling die voor de VVD Wassenaar (lijst 1) geldt zijn de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart. De kandidaat raadsleden zijn de afgelopen weken vol in de weer geweest om de inwoners van Wassenaar mee te nemen in het belang om te gaan stemmen. Er zijn door de kandidaten veel gesprekken gevoerd in heel Wassenaar. Bemoedigend was in ieder geval dat lijsttrekker Anouk van Eekelen door de scholieren werd uitgeroepen tot winnaar van het lijsttrekkersdebat op 6 maart. De komende dagen blijven de kandidaten hard aan het werk. De toekomst  van ons dorp met heel veel extra taken vraagt om een stabiel bestuur en is niet gebaat bij een verdergaande versplintering. Een geheel nieuw team VVD`ers staat te trappelen om aan de slag te gaan. Stem daarom op 19 maart voor minder politiek en een zakelijk bestuur, Lijst 1, VVD.
{slider Lijst 2 WatWassenaarWil}
Geen reactie ontvangen.
{slider Lijst 3 CDA}
Het CDA wil Wassenaarders.nl heel hartelijk danken voor alle inzet tijdens de campagne-tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wij denken dat er zonder Wassenaarders.nl lang niet zoveel publiciteit via het web gekomen zou zijn op ons dorp. Hierdoor hebben heel veel gesprekken plaatsgevonden met de kiezer. Vooral de poll gaf veel gespreksstof, met veelal positieve reacties. Na aanvankelijk wat startproblemen was de tweede versie veel beter. Wij zijn heel benieuwd of de uitslag van de poll ook de daadwerkelijke uitslag zal gaan benaderen. Dat zullen we a.s. woensdag 19 maart gaan ervaren.

Het CDA heeft zijn best gedaan om met allerlei artikelen duidelijkheid te bieden over de standpunten van het CDA. Wij, het CDA Wassenaar, zijn een stabiele partij te midden van alle onduidelijkheid door afsplitsingen van plaatselijke partijen. Wassenaar heeft grote behoefte aan een stabiel bestuur, dat wil en kan het CDA leveren!

CDA, Samen Succesvol voor Wassenaar
{slider Lijst 4 D66}
D66 gaat voor zeker DRIE zetels

Wassenaarders.nl is een welkome aanvulling op het Wassenaarse medialandschap, laten we daar duidelijk over zijn. Met alle aanmerkingen die je zou kunnen maken, stellen we toch ook vast dat de website er goed uitziet en veel zinnige informatie bevat. Ook onzinnige, maar daar zijn de (vele) politieke partijen in Wassenaar meestal zelf verantwoordelijk voor.

Onnodig te zeggen dat D66, ooit opgericht door journalisten, met extra belangstelling kijkt naar het functioneren van wassenaarders.nl in de Wassenaarse verkiezingsstrijd. Oordeel: positief. Onze lokale website heeft zijn platformfunctie uitstekend waargemaakt. Iedereen kon, zogezegd, zijn ei kwijt en het is aan de kiezers om zin van onzin te scheiden en uiteindelijk op 19 maart een verstandige keuze te maken.

Poll
Tussentijds konden de Wassenaarse kiezers ook al laten weten, door middel van een poll van wassenaarders.nl,  welke partij hun voorkeur had. Nu meet je met een poll die afhankelijk is van de bereidheid van deelnemers om zich aan te melden, in te loggen et cetera, misschien niet zo heel veel meer dat juist dat: die bereidheid, per partij. Dus: het enthousiasme van de aanhang van een partij bepaalt de uitslag van de poll en dat is iets anders dan een te verwachten verkiezingsuitslag.

Maar ook met die restrictie was het een interessant experiment waarbij wij in de uiteindelijke uitslag van de laatste peiling, die neerkwam op een kleine 15% voor D66, een bevestiging zien van onze eigen prognose: DRIE zetels voor D66 in de volgende Wassenaarse gemeenteraad. De prognose van Marco van Leeuwen, de onvolprezen initiatiefnemer van wassenaarders.nl, komt uit op twee zetels voor D66. Maar dat komt doordat hij het gemiddelde neemt van deze laatste peiling en de eerdere ‘open’ peiling. Daarbij kon iedereen, met enige moeite, zo vaak kon stemmen als hij wilde en dat vertekent, zou ik zeggen. Dus laten we maar meer waarde hechten aan die laatste peiling – met alle bijbehorende kanttekeningen.

De opkomst zal woensdag mee bepalend zijn voor de uitslag, dat spreekt vanzelf. Meestal pakt in Wassenaar de opkomst wat beter uit dan in de rest van het land. Dat zou anders kunnen zijn deze keer, na het gedoe van de afgelopen periode, maar het lijkt erop dat de Wassenaarse politiek dat geruzie achter zich heeft gelaten. Je kon de afgelopen weken zelfs spreken van een zekere collegiale verbroedering tussen de folders uitdelende kandidaten in de Langstraat en omgeving. Dat geeft hoop voor de toekomst, ondanks het behoorlijk verbrokkelde politieke landschap.

Ten slotte: voor de kiezer die ECHT het belang van Wassenaar en de Wassenaarse bevolking voorop stelt, die constructief en positief de toekomst tegemoet wil gaan, met behoud van het eigen karakter van ons dorp en een open oog voor de rest van de wereld en voor de eisen en uitdagingen die de toekomst ons voorlegt, is er natuurlijk maar een keuze, op 19 maart: D66.

Fred Sanders (nr 5 van lijst 4)
{slider Lijst 5 PvdA}
Nogmaals onze dank voor het leuke initiatief voor een politieke barometer, de uitkomst is uiteraard zeer discutabel. Ten eerste is het aantal mensen dat niet bekend is met wassenaarders.nl ondanks jouw succes toch nog behoorlijk hoog. Daarnaast was de enquête in eerste instantie gemakkelijk te beïnvloeden (wat sommigen ook gelijk deden) De partij van de arbeid gaat de komende dagen  gewoon door met huis aan huis aanbellen en de mensen te vragen te gaan stemmen. Als alles gaat zo als wij gepland hebben zullen wij tussen de 3500-4000 deurbellen laten schellen. Over het algemeen zijn de reacties van de mensen erg vriendelijk en positief. De partij van de arbeid heeft de afgelopen jaren geen deel gehad aan de negatieve politiek in wassenaar en heeft een goed en sociaal programma voor de komende jaren. Dat zal onze kiezers en de kiezers van de SP aanspreken. Wij rekenen op 3 zetels

Jan van Noort
{slider Lijst 6 GroenLinks}
We hebben de laatste weken veel Wassenaarders gesproken, veel mensen die al jaren GroenLinks stemmen maar ook velen die dat nu voor het eerst gaan doen. We hopen op een zo goed mogelijk resultaat en realistisch gezien zijn dat twee zetels. Met twee zetels kunnen we de komende 4 jaar nog meer doen om Wassenaar groener, socialer en beter te maken. Steun ons en stem woensdag GroenLinks!
{slider Lijst 7 Passie voor Wassenaar}
De politiek in ons dorp is al levendig, met www.wassenaarders.nl en de poll is het nog dynamischer. Voor ons als nieuwkomers een enorme opsteker om een van de koplopers te zijn. We zijn toe aan beter bestuur, dat ook onze absolute belofte. We zijn ook geen standaard politieke partij, maar een hechte groep professionals. Wij staan daardoor garant voor transparant en goed bestuur. En als je de eindstand van de politieke barometer ziet, is die boodschap overgekomen. De werkelijke verkiezingen gaan het natuurlijk pas echt onthullen, het zijn spannende tijden.
{slider Lijst 8 DLW}
Vraag: wat gaat u de laatste dagen voor 19 maart nog doen om stemmen te winnen?
De vraag had volgens ons moeten luiden: wat heeft u de afgelopen vier jaar gedaan waardoor mensen nu op DLW willen stemmen? Het hoort er immers niet om te gaan om op de valreep nog gauw wat stemmen te winnen. Het gaat erom vier jaar lang, iedere dag opnieuw voor de Wassenaarse burgers op te komen. Maar ook de komende dagen zullen we dus luisteren naar de problemen en oplossingen waarmee men zich bij ons meldt. Door midden in de samenleving te staan en door goed te luisteren naar wat er in de samenleving speelt kunnen we zorgen voor een goed bestuur. En door het beleid en bestuur van DLW kunnen mensen met een gerust hart op DLW stemmen.

Vraag: wat is jullie eigen streven aan zetels?
Ons streven is dat de kiezer zo kiest dat er een aantal werkbare coalities mogelijk is om daarmee tot een stabiel, eerlijk, slagvaardig en goed bestuur voor Wassenaar te komen. Dat houdt in: afscheid nemen van de ‘achterkamertjes’ cultuur die het beleid onder de VVD, CDA en D’66 zo gekenmerkt heeft.

Daarvoor is een partij nodig zoals DLW, die staat voor openheid, eerlijkheid, luisteren naar de burger, en zeer goed met de centjes omgaan.

Dat kan door goed te organiseren, strak te budgetteren en dit ook streng in de gaten te houden en ‘last but not least’ door slim in te kopen. Hierdoor hoeft de gemeente minder geld aan u te vragen en blijft er toch nog meer geld over waardoor de gemeente met minder geld WEL meer kan doen voor de burger. U kunt daaraan meewerken door ervoor te zorgen dat DLW voldoende zetels krijgt om een serieuze rol te spelen in de coalitie. Daar streven wij naar. Wij willen graag door de kiezers beloond worden met 4 of meer zetels voor onze constructieve bijdrage de laatste jaren.

Vraag: Wat vindt u van de tussenstand van de polls?
De echte poll vindt plaats op 19 maart met de verkiezingen. Gezien de reactie die we van mensen in Wassenaar hebben gekregen de laatste vier jaar hebben we er volste vertrouwen in dat Democratische Liberalen Wassenaar met 4 of meer zetels beloond zal worden voor de positieve inzet om de gemeentelijke financiële zaken op orde te stellen, en goed naar de burgers te luisteren: zoals bij de oproep tot een referendum omtrent de ambtelijke fusie met Voorschoten. Ook krijgen we positieve reacties op ons beleid voor de komende 4 jaar, zoals omschreven in het verkiezingsprogramma. Dus, voor Democratische Liberalen Wassenaar 4 zetels of meer. Onze kandidaten staan klaar om aan de slag te gaan. Meer Wassenaar voor minder geld. Het kan echt.
{slider Lijst 9 Hart voor Wassenaar}
Met nog een paar dagen te gaan, mengt de landelijke politiek zich steeds nadrukkelijker in de strijd om de gunst van de kiezer. Een heel assortiment artikelen wordt in de strijd geworpen om toch vooral te kiezen voor een landelijke partij. Ondanks de pogingen van landelijke partijen om een goede uitslag te realiseren bij de komende verkiezingen, ziet het er op dit moment naar uit dat zij gaan verliezen.  Vooral de lokale partijen PvW (5 zetels), HvW (3 zetels) en WWW (2 zetels) staan er goed voor in de poll t.o.v. de landelijke. Lokale partijen lijken de winnaar te worden van de verkiezingen van 2014. De hoop is echter nog steeds de vader van de gedachte ofwel had iedereen maar voor de helft zekerheid!

Wat opvalt in de diverse debatten is, dat er nauwelijks gediscussieerd wordt over wat er de afgelopen vier jaren is bereikt of juist niet. Sterker nog een landelijke partij maakt via een huis aan huis verspreide brief gewag, dat zij als enige partij heeft voorgestemd tegen een voorstel van schadevergoeding. Er wordt echter niet bij vermeld, dat 4 van de 7 zetels het verzoek hebben gekregen thuis te blijven.
 
Eigenlijk is de poll sinds de verandering geheel niet meer representatief, niet relevant! Of het enigszins in de buurt komt van de uiteindelijke uitslag, kunnen we pas weten na 19 maart, het blijft allemaal onzeker. Tot de verkiezingen, zullen wij doorgaan op de ingeslagen weg. De vraag die wij ons stellen is, of het ons als nieuwe partij gelukt is een plaats te veroveren.  Heeft Hart voor Wassenaar, met het door ons zelf gefinancierde minimum budget, voldoende aandacht besteed om haar ‘het moet anders’ slagzin aan de man/vrouw te brengen. Ook of we onze dorpsgenoten, met al onze inzet, voldoende hebben kunnen overtuigen van onze goede bedoelingen en last but not least, of we ze zoveel vertrouwen hebben kunnen geven, dat ze op Hart voor Wassenaar zullen gaan stemmen!

Wij zullen strijden voor de punten in ons programma. We willen laagdrempelig zijn voor de Wassenaarse burgers, altijd naar hen proberen te luisteren. Vooral niet in een ivoren torentje gaan zitten. Wij zijn Wassenaarders voor de Wassenaarders. Uit het uiteindelijke aantal zetels dat we zullen behalen, zal blijken hoe groot het vertrouwen van onze dorpsgenoten is in Hart voor Wassenaar! Al is het 1 zetel (we gaan voor meer…), wij zullen ons tot het uiterste inzetten om de beloften in ons programma waar te maken.

Gaat U vooral stemmen, en als U vertrouwen in ons hebt, laat dat dan ook merken en stem op HART VOOR WASSENAAR!
{/sliders}

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top