Ga naar hoofdinhoud

Nieuw beleid jongerenwerk SJW Wassenaar

26 september 20142 minute read

Wassenaar – Het team van het jongerenwerk in Wassenaar, vooral bekend door de activiteiten in het jongerencentrum aan de Dokter Mansveltkade 9 in Wassenaar kiest voor een nieuwe koers. Het team is versterkt met een nieuwe directie, en het bestuur wordt vernieuwd. Activiteiten voor en door jongeren in het jongerencentrum worden uitgebreid. Met een nieuwe team van enthousiaste vrijwilligers en stagiaires van de opleidingen sociaal cultureel werk, sociaal maatschappelijke dienstverlening, sport & bewegen en jeugdzorg wordt jongerenparticipatie en jeugdzorgpreventie vorm gegeven door leren en werken in de praktijk. Hiervoor wordt in Wassenaar brede samenwerking gezocht.

Het jongerenwerk wil de stem van jongeren laten horen, en opkomen voor de belangen van jongeren. Het jongerenwerk gaat hiervoor de straat op. De komende weken worden straatinterviews afgenomen over welke activiteiten de jeugd en jongeren van Wassenaar belangrijk vinden in het jongerencentrum. Er worden plannen gemaakt over hoe jongeren betrokken kunnen worden bij campagnes voor alcoholpreventie, schulden, toenemende stress en een gezonde levensstijl. Hiervoor wordt samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin en met de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente.

Binnenkort worden een aantal jongeren getraind als schuldhulpmaatje om jongeren met financiële problemen beter te kunnen helpen. Het betrekken van de jeugd bij zaken die hen direct aangaan, is onderdeel van het nieuwe beleid. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met de politiek. Dit laatste is actueel, nu de gemeente plannen heeft voor het realiseren van voorzieningen voor jongeren in de openbare ruimte van Wassenaar. Het is noodzakelijk dat belanghebbende jongeren hierover mee kunnen praten en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een goed resultaat. Dit sluit aan bij het plan van een enthousiaste groep jongeren die, via het jongerenwerk, in het kader van hun opleiding, sportactiviteiten voor en met jongeren gaan organiseren in de openbare ruimte van Wassenaar.

Hoe mee te praten, mee te denken en vooral mee te doen door de jeugd van Wassenaar over het te voeren beleid van de gemeente, wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

Hiervoor wordt actief contact gezocht met geïnteresseerde partijen. Voor meer informatie: mail naar: info@sjw-wassenaar.nl

Tags

SJWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top